Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(13. 11. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14.


Autor dnešnej pôvodnej dvojťažky – Pascal di Scala, žijúci v mestečku Vannes blízko západného pobrežia Francúzska – je súčasne prvým autorom tejto krajiny, ktorý uverejňuje originálnu skladbu v našom denníku. Všimnite si v nej zdanlivú hru 1...g:h3 2.Dh5 mat a v riešení tri tematické hry s využitím škodlivého motívu odclonenia (rozšírenie pohyblivosti bieleho kameňa po línii premiestnením iného čierneho kameňa z tejto línie).Skladba č. 123

Pascal di Scala, Francúzsko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (9+9)Kontrolná notácia: biely Kf1 Dh6 Vd6 Sc1 Sc2 Jc5 Jh1 Pb4 h3 (9), čierny Kf3 Da4 Vc3 Sb7 Sg3 Je7 Pb5 f6 g4 (9) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvaja správni riešitelia získajú peknú šachovú knihu.

Riešenie skladby č. 115 (Meľničenko) z 18. septembra 1992. Zvodnosť 1.Sd4? hr. 2.Df8 (A) mat a 2.Dd7 (B) mat, viazne na 1...Vb7! (a). Zvodnosť 1.V:e4? (C) hr. 2.Dd7 (B) mat, 1...Vb7 (a), K:d5 2.Sh2 (D), Dd4 mat, viazne na 1...D:c3! Rieši 1.Sh2 (D) hr. 2.Df8 (A) mat, 1...Vb7 (a), Kc5 2.V:e4 (C), Jb7 mat. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Moderná dvojťažka so zámenou funkcie ťahov. B. Moravčík, Banská Bystrica: Ostro pointované zámeny funkcií, okorenené vytváraním voľných polí, ale čierna hra je už trápne pasívna. M. Bednár, Kurima: Podobný obsah ako v skladbe č. 114 (Zygalov a Udarcev z 11. 9. 1992), ale trochu lepšie spracovanie. Zdá sa, že autori z bývalého ZSSR sa akosi "vrhli" na zámeny ťahov a obrán, ako pred rokmi na Hanneliusovu tému. R. Meliš, Žilina: Zase jedna pekná a moderná skladba. Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred