Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(15. 1. 1993)


Dve skladby, ktoré sa len nepatrne odlišujú postavením, ale majú podstatne iné riešenie, sa nazývajú dvojčatá. Jedna pozícia dvojčiat sa volá dvojník. Dôležité je, aby tematický obsah jednotlivých dvojníkov súvisel. V reprodukovanej miniatúrke č. 131 (jej autor Ing. Paulos Moutecidis (nar. 7. 11. 1930) je vo svete známy hlavne svojimi mnohoťahovými samomatmi) po premiestnení čierneho kráľa e7 na d7 vznikne dvojťažka s iným riešením, ako v pozícii A (diagram).Skladba č. 131

Pavlos Moutecidis, Grécko

Zvláštna cena

De Waarheid 1963

Mat 2. ťahom (6+1)

A. Diagram B. čKe7 na d7Kontrolná notácia: biely Kb6 Vg6 Sb8 Sg8 Pc7 f7 (6), čierny Ke7 (1) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom (pozícia A), rovnako ako aj po preložení čKe7 na d7 (pozícia B).

Riešenie zašlite do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovou knihou.

Riešenie skladby č. 123 (Scala) z 13. novembra 1992. Zdanlivá hra 1...g:h3 2.Dh5 mat. Pokusy 1.Dh5?, Dd2? viaznu postupne na 1...f5!, D:c2! Rieši 1.Dg7 hrozí 2.D:g4 mat, 1...f5, Jg6, g:h3, D:b4, Vc4, Sc8 2.D:c3, D:b7, D:g3, Sd1, Vd3, Se4 mat. Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica: Samé škodlivé motívy – trikrát odclonenie a trikrát odblokovanie obsadeného poľa. Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Pekná hra s kombináciou obrán a matov. V. Trangoš, Banská Bystrica: Dáma roztvorila vejár neúčinných obrán a matov. B. Moravčík, Banská Bystrica: Dve dvojice variantov s rovnakými škodlivými motívmi rozdielnej hodnoty.

Odmenu za správne riešenie dostane Marta Muchová, 017 05 Považská Teplá č. 132 a Jozef Hollý, Igram, 900 84 Báhoň.

* Uplynulo 100 rokov, čo sa narodil významný slovenský kultúrny dejateľ – evanjelický kňaz PhDr. Štefan Krčméry (26. 12. 1892, Mošovce – 15. 2. 1955, Pezinok), historik, básnik, prekladateľ a redaktor. Je autorom III. kapitoly "Z minulosti šachu na Slovensku" publikovanej v roku 1930 v "Prvej slovenskej knihe šachovej" (Žilina, str. 45–62). (ij)


Vzad <<  >> Vpred