Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(22. 1. 1993)
Skladba č. 132

Udo Degener, Nemecko

L. "Schach", 1983

Pomocný mat 2. ťahom (3+4)

3 riešeniaKontrolná notácia: biely Kh1 Da1 Jc2 (3), čierny Kc5 Vb2 Vg5 Sa4 (4) – čierny začne a pomôže bielemu dať mať druhým ťahom (3 riešenia).

Zajtra, t. j. v sobotu 23. januára, oslávi bratislavský Krúžok kompozičného šachu 20. výročie svojho vzniku. Pre slovenských autorov je vypísaná skladateľská súťaž pomocných matov druhým ťahom na nasledujúcu tému: čierny svojim prvým a druhým ťahom blokuje dve polia svojmu kráľovi, čo biely využije v mate. Povolená je len forma dvoch a viacerých riešení (nie dvojníky). Príkladom na túto tému je dnešná reprodukcia známeho nemeckého autora s prvým riešením 1.Sc6+ (A) Kh2 2.Vb5 (B) Dd4 mat (blokované sú polia c6 a b5). Ďalšie dve riešenia prenecháme na našich riešiteľov, pričom celkove možno objaviť aj cyklus prvých a druhých ťahov čierneho typu AB–BC–CA. Skladby (najviac dve od jedného autora) možno priniesť do Domu kultúry Ružinov ešte zajtra do 10.00 h. Prípadné nekorektnosti bude možné odstrániť za pomoci počítača. Rozhodcom je popredný bratislavský šachový skladateľ, akademický maliar Ľudovít Lehen. Udelí 3 ceny (400, 300 a 200 korún), pričom výsledok oznámi okolo 16.00 h. Predtým, o 13.45 h. začne hodinová riešiteľská súťaž (rozhodcom je Ivan Garaj z Bratislavy). Budú sa riešiť 4 dvojťažky, 1 trojťažka a 1 dvojťahový pomocný mat podľa pravidiel majstrovstiev sveta v riešení šachových skladieb (správne a úplné riešenie každej skladby sa bude hodnotiť 5 bodmi (u dvojťažky stačí uviesť úvodník) a pri rovnosti bodov rozhodne spotrebovaný čas). Pre víťazov sú pripravené 3 ceny (300, 200 a 100 korún). Usporiadatelia oboch súťaží očakávajú bohatú účasť, pričom sú srdečne vítaní aj mimobratislavskí záujemcovia.

Zbývajúce dve riešenia dnešného pomocného matu č. 132 zašlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvaja správni riešitelia dostanú šachovú knihu. (ij)


Vzad <<  >> Vpred