Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(29. 1. 1993)


Bratislavský krúžok kompozičného šachu oslávil 23. t. m. 20. výročie svojho vzniku skladateľskou súťažou na tému, o ktorej sme písali v minulej rubrike. Rozhodca súťaže Ľ. Lehen udelil päť cien (I.–III. cena ex aequo: J. Brabec, Z. Labai a L. Packa, IV. cena E. Klemanič a V. cena O. Ralík). Téma víťaznej skladby č. 133 je podobná č. 132 (Degener) z minulej rubriky s prvým riešením 1.Ve5! (A) Kc7 2.Vae6 (B) c4 mat. Ďalšie dve riešenia prenecháme na našich riešiteľov (cyklus prvých a druhých ťahov čierneho – AB–BC–CA). Riešiteľskej súťaže sa zúčastnilo 15 účastníkov. Zvíťazil Peter Gvozdják z Bratislavy tesne pred Milanom Svrčekom z Martina (najväčšie prekvapenie) a Ľubomírom Širáňom z Bratislavy.Skladba č. 133

Ing. Juraj Brabec, Slovensko

I.–III. cena ex aequo

Bratislavský krúžok kompozičného

šachu, C 23. 1. 1993

Pomocný mat 2. ťahom (5+5)

3 riešeniaKontrolná notácia: biely Kb7 Ja4 Je2 Pc2 d3 (5), čierny Kd5 Va6 Ve8 Sh2 Pe4 (5) – čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom (3 riešenia).

Riešenie č. 133 zašlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ dostane šachovú knihu.

Riešenie skladby č. 124 (Grudziński) z 20. novembra 1992. Zvodnosť 1.Kc8? hrozí 2.Db7 (A) mat, 1...Kd5 2.De4 mat (2.Db7?) viazne na 1...d5! Rieši 1.Vg6 hr. 2.De4 (B) mat, 1...Kd5 2.Db7 (A) mat (2.De4?). Stručné, ale ľubivé (V. Trangoš, Banská Bystrica). Hrozby v odlišných fázach ako maty (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Recipročná zámena matov i funkcie ťahu (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Žatko, 956 33 Chynorany 887 a Štefan Fabiny, Štúrovo nábrežie 6/22, 052 01 Spišská Nová Ves. (ij)


Vzad <<  >> Vpred