Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(26. 3. 1993)


Pred 111 rokmi sa narodil a pred 60 rokmi zomrel maďarský šachový skladateľ Dr. Antal Miskolczy (29. 3. 1882 – 1943), pričom presný dátum úmrtia neuvádza ani rozšírené vydanie maďarskej šachovej antológie (G. Bakcsi a kol.: Ungarische–Schachproblem–Anthologie, Corvina Kiadó, Budapest 1979). Vedel by ho niekto doplniť? Pre nás je zaujímavá skutočnosť, že Miskolczy sa narodil a dlho žil v Topoľčanoch. Pretože ani jedna jeho skladba nepochádza z obdobia jeho pobytu na Slovensku, nebol ani zaradený do antológie slovenských šachových skladateľov (B. Formánek: Kompozičný šach na Slovensku, 1982). V dnešnej dvojťažkovej klasickej ukážke z jeho tvorby je prekvapujúci hlavne "loydovský" úvodník, dávajúci čiernemu kráľovi voľné pole, no aj ďalšie zaujímavé strategické motívy.Skladba č. 141

Dr. Antal Miskolczy, Maďarsko

Magyar Sakkszemle, 1906

Mat 2. ťahom (7+3)Kontrolná notácia: biely Ka5 Da8 Vc6 Sa2 Je4 Je6 Pd2 (7), čierny Ke5 Vf5 Jd5 (3) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie skladby č. 133 (Brabec) z 29 januára 1993. 1. riešenie: 1.Ve5 (A) Kc7 2.Vae6! (B) c4 mat. 2. riešenie: 1.Vae6 d4 2.Sd6! (C) Jb6 mat. 3. riešenie: 1.Sd6 (C) c3 2.Ve5! (A) Jf4 mat. Okrem blokovania a cyklu zaujme analógia vzájomného prerušenia veží a strelca po predchádzajúcom prekročení poľa prerušenia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Jazdci sa dôvtipne striedajú v matovaní (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves).

Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Hollý, Igram 219, 900 84 p. Báhoň.

* Dnes sa uskutoční od 18. h. v Dome kultúry Ružinov ďalšie stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu (BKKŠ). Srdečne sú vítaní aj mimobratislavskí záujemcovia. (ij)


Vzad <<  >> Vpred