Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(21. 5. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, a. s.


Len nedávno uplynulo 80 rokov, čo sa narodil známy ruský šachový skladateľ Alexandr Georgievič Orešin (8. 5. 1913 – 5. 9. 1978). Až do smrti žil v Saransku – hlavnom meste Mordvinskej autonómnej oblasti bývalého ZSSR. Od roku 1935 uverejnil vyše 150 skladieb (väčšinou trojťažiek) a získal 76 vyznamenaní, z toho 12 prvých cien. V Albumoch FIDE dosiahol 8 bodov. Úspešný bol však aj v dvojťažkách, o čom svedčí jeho dnešná reprodukovaná klasická miniatúrka.Skladba č. 149

Alexandr Orešin, Rusko

II. cena

Šachmaty v SSSR, 1936

Mat 2. ťahom (3+4)Kontrolná notácia: biely Kg1 Da3 Vb3 (3), čierny Ke4 Ve5 Pd5 f5 (4) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 22 dní na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ získa šachovú publikáciu.

Riešenie skladby č. 141 (Miskolczy) z 26. marca 1993. Rieši 1.Vc3 hr. 2.D:d5 mat, 1...J~, K:e4, K:e6 2.d4, Ve3, De8 mat. Motiváciu úvodníka zdôvodňujú pokusy 1.V~? Ke4! a 1.Vc4? Ke6! Zaujme aj analógia väzieb čJd5 po ťahoch kráľom (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Anton Kalita, Klimkovičova 2, 841 01 Bratislava.

Riešenie skladby č. 142 (Haring) z 2. apríla 1993. Zdanlivá hra 1...D:g4+ 2.e4 mat. Zvodnosť 1.Vd4? hr. 2.Dd6 mat, 1...D:d4+, Df6 2.e:d4, Vc4 mat, viazne na 1...Df4! Rieši 1.Vf4! tempo, 1...D:f4+, D:f2, Dg4 2.e:f4, Vc4, e4 mat. Ukážka toho, ako ťažko–preťažko sa krotia dámy (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Ľubomír Karásek, Čaklovská 4, 821 02 Bratislava 29. (ij)


Vzad <<  >> Vpred