Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(28. 5. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, a. s.


Dnešný pôvodný príspevok z ďalekej Karagandy je súčasne prvým originálnym príspevkom nášho III. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Slovenský denník 1993–94, vypísaného nižšie. Okrem riešenia a zdanlivých hier 1...S:d3, Je3 2.Jb3, Sc3 mat si všimnite aj dve tematické zvodnosti, v ktorých maty zo zdanlivých hier sa stanú hrozbami.Skladba č. 150

Alexandr N. Pankratiev, Kazachstan

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (9+6)Kontrolná notácia: biely Ka3 Vf6 Vh5 Sd2 Sd5 Jc1 Je4 Pc4 d3 (9), čierny Kd4 Sf1 Ja6 Jg2 Pc7 f4 (6) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ získa šachovú publikáciu.


Slovenský denník 1993–94

Redakcia Slovenského denníka vypisuje na roky 1993–94 III. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek na ľubovoľnú tému. Rozhodcom turnaja je Ladislav Salai z Martina, ktorý udelí 4 ceny (500, 400, 300 a 200 Sk), 4 čestné uznania a 4 pochvalné zmienky. Skladby vyhotovené na diagrame s presným riešením na tej istej strane ako diagram a adresou autora treba zasielať na horeuvedenú adresu redakcie najneskôr do 30. novembra 1994. Každý autor dostane výstrižok svojej úlohy, ako aj definitívny výsledok tohto turnaja, ktorý bude zverejnený koncom roka 1995.

* Tento turnaj, ako aj novú dlhodobú riešiteľskú súťaž o hodnotné peňažné ceny, ktorú vypíšeme 18. júna 1993, sponzoruje Stavoprojekt Bratislava a. s. Súčasne vyšiel už definitívny výsledok nášho I. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek a trojťažiek – Slovenský denník 1990–91. Kto má záujem, nech sa prihlási. (ij)


Vzad <<  >> Vpred