Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 4. 6. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, a. s.


Medzinárodný rozhodca FIDE v kompozičnom šachu – Doc. Ing. Bedrich Formánek, CSc. (nar. 6. 6. 1933) – významný slovenský šachový skladateľ a publicista oslávi o dva dni svoje šesťdesiate narodeniny. Jeho zásluhy o rozvoj kompozičného šachu na Slovensku sú tak známe, že nemá význam ich opakovať až na jednu: je hlavným organizátorom 36. Kongresu Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach, ktorý sa koná koncom augusta v Bratislave. V dnešnej ukážke z jeho tvorby sme vybrali dvojťažku, ktorá sa umiestnila aj v Albume FIDE 1965–68. Je v nej spracovaná viacfázová zámena hier vo forme troch tematických zvodností a riešenia.Skladba č. 151

Bedrich Formánek, Slovensko

Zvláštna cena

Pravda 1967–1968

Mat 2. ťahom (8+6)Kontrolná notácia: biely Kg3 De1 Vc7 Ve8 Sa4 Sh8 Ja6 Jf5 (8), čierny Kd5 Jd3 Pb7 c5 e3 e5 (6) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ získa šachovú publikáciu.

Riešenie skladby č. 143 (Locker) z 9. apríla 1993. Zvodnosť 1.Sf2? tempo, 1...Ke5, Kf3, Sf3 2.Dd4, De3, Dd4 mat, viazne na 1...Sg2! Rieši 1.Kg6 tempo, 1...Kf3, Sf3, Sg2 2.Dd3, Sf5, S:g2 mat. Skôr analytická, ako syntetická dvojťažka s viacerými zámenami hier a jednou zámenou funkcie ťahu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dáma vstúpila do jedného radu proti strelcovi a čierny kráľ ostal v obkľúčení (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane MUDr. V. Kluka, DrSc., Jantárové nám. č. 15, 040 11 Košice.

Upozornenie. Už o 2 týždne (18. júna 1993) vypíšeme dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej sa postupne bude riešiť 25 šachových skladieb. Dotovaná bude hodnotnými peňažnými cenami. (ij)


Vzad <<  >> Vpred