Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(11. 6. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, a. s.


Téma pokusov je novostrategická téma spočívajúca v niekoľkých pokusoch, ktoré tvoria jeden celok. Pokus, podobne ako zvodník, je prvý ťah bieleho, ktorý skladbu nerieši, ale ktorý nadväzuje na riešenie iným spôsobom než formou zámeny hier. Zatiaľ čo význam zvodníka spočíva v jeho novostrategickom obsahu, pri pokuse je hlavná motivačná náplň viazaná na jeho možný negatívny motív, t. j. na motív, v dôsledku ktorého je možná účinná obrana proti hrozbe. Čím je tento motív zaujímavejší a ucelenejšie spracovaný, tým je obsah problému hodnotnejší. Peknou ukážkou tejto témy je dnešná miniatúrka významného nemeckého šachového skladateľa Gerharda Latzela (28. 8. 1912 – 14. 9. 1980). Koľko pokusov sa vám podarí objaviť?Skladba č. 152

Gerhard Latzel, Nemecko

5. čestné uznanie

Die Schwalbe 1956

Mat 2. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: biely Kg6 Dc6 Vc2 Je4 (4), čierny Ke5 Pd6 g3 (3) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ získa šachovú publikáciu.

Riešenie skladby č. 144 (Prytz) z 16. apríla 1993. Po správnom úvodníku 1.Db7 tempo sa prvý mat zo zdanlivých hier zamení a druhý ostane nezmenený: 1...g6 (g5), V~ 2.Dh7, D:g2 mat. Pekné a milé (M. Kaščák, Trenčín). Miniatúrka, ktorá zvýrazňuje veľkú manévrovaciu schopnosť pani "Kráľovnej", aj keď je na bojovom poli sama len s pánom "Kráľom" (A. Kalita, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane Hubert Cabúk, Čapajevova 12, 080 01 Prešov.

* Už v nasledujúcej rubrike vypíšeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej sa postupne bude riešiť 25 šachových skladieb a ktorá bude dotovaná hodnotnými peňažnými cenami. (ij)


Vzad <<  >> Vpred