Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(18. 6. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, a. s.Skladba č. 153

Fedor Rogožin, Kazachstan

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (6+3)Kontrolná notácia: biely Kc4 Dh6 Vd8 Pd4 e4 g5 (6), čierny Kf7 Sh8 Pe5 (3) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Skladbou č. 153 vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 25 šachových úloh – prevažne originálov nášho III. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Slovenský denník 1993–94. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto peňažné ceny: I. cena 700 Sk, II. cena 500 Sk, III. cena 400 Sk, IV. cena 300 Sk, V. cena 200 Sk, VI.–X. cena 100 Sk. Ďalších 10 riešiteľov, ktorí získajú aspoň 40 % bodov z maximálne dosiahnuteľného počtu bodov dostanú 50 Sk.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhodne počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Správne riešenie dvojťažky hodnotíme 2 bodmi, trojťažky 3 bodmi (riešenie treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obťažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a pod.) Objavenie vedľajšieho riešenia budeme hodnotiť rovnakým počtom bodov, ako hlavné riešenie. Jeden bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho, pričom v jednom variante za duál možno získať iba jeden bod). Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme (dokončenie v nasledujúcej rubrike). (ij)


Vzad <<  >> Vpred