Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(20. 8. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, s. s.


Známy nemecký šachový skladateľ Hubert Gockel z Metzingenu poctil našu rubriku zaujímavým pôvodným príspevkom. Jeho dvojťažka okrem riešenia obsahuje aj tematickú zvodnosť, no dôležité sú aj hrozby oboch fáz, ktoré sa v jednej z fáz po rovnakej obrane objavia aj ako mat.Skladba č. 162

Hubert Gockel, Nemecko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (10+12)Kontrolná notácia: biely Ka1 Dc3 Vg4 Vh5 Sa3 Se6 Jd5 Jd8 Pe5 f7 (10), čierny Kc5 Vb5 Vh4 Sa6 Sf4 Jc4 Pa2 b4 b6 b7 d6 h3 (12) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 153 (Rogožin) z 18. júna 1993. Nevychádza 1.Kd5? e:d4!, 1.D:h8? Kg6! a ani 1.V:h8? Ke7! Preto iba 1.d5 tempo, 1...Ke7, Sg7, Sf6 2.Df8, De6, D:f6 mat. Škoda, že pokus 1.Dd6? Sg7 2.g6 mat má dve vyvrátenia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Elegantná tempovka (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Maximálne bolo možné získať 2 body, čo využilo 55 riešiteľov našej dlhodobej riešiteľskej súťaže.

Riešenie skladby č. 154 (Markovcij) z 25. júna 1993. Zvodnosť 1.b6? (A) tempo, 1...V:a3 (a) 2.Dc5 (B) mat (1...Vb4, K:b6, V:b6 2.D:b4, Dc5, Da4 mat) viazne na 1...Vb5! Rieši 1.Dc5 (B) tempo, 1...V:a3 (a) 2.b6 (A) mat (1...Vb4, Ka4, a:b5, V:b5 2.S:b4, Db4, Da7, Sb4 mat). Salazarova téma a trocha tlačenice pri okraji šachovnice (MUDr. A. Brídzik, Humenné). V riešení je viac krásnych matov (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Všehochuť zámen matov, obrán i prvých a druhých ťahov, ale bez vyšších ambícií (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zaujímavá a pekná skladba, ktorá má tichý úvodník a pekné maty (J. Tomanička, Dubnica nad Váhom). Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred