Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(16. 10. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a. s.


Voľná zámena modelových matov v dvojťažke patrí dnes už k veľmi zriedkavo spracúvaným témam. Napriek tomu v dnešnom pôvodnom príspevku č. 170 od ruského autora je použitá forma tematickej zvodnosti 1.Dc4? a riešenia. Koľko modelových matov sa vám podarí objaviť? Tešíme sa aj na vaše postrehy.Skladba č. 170

Vladimir Alexandrov, Rusko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (7+6)Kontrolná notácia: biely Kf1 Df7 Sa7 Sb5 Jd3 Jd4 Pb2 (7), čierny Ka5 Sb3 Jc8 Je5 Pa3 e7 (6) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 162 (Gockel) z 20. augusta 1993. Zvodnosť 1.Sb2? hr. 2.Dd4 (A) mat, 1...S:e5, Va5, d:e5 2.D:c4 (B), D:b4, f8D(S) mat, viazne na 1...b:c3! Rieši 1.Jc7 hr. 2 D:c4 (B) mat, 1...S:e5, Va5, d5 2.Dd4 (A), S:b4, f8D(S) mat. Zámena funkcií ťahov Dc4 a Dd4 na recipročný charakter. Zámena obrany s matom 2.f8D(S) je formálna a zámena matu po 1...Va5 súvisí s krytím poli b5 a d4 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie skladby č. 163 (Garaj a Ulanov) z 27. augusta 1993. Zdanlivé hry 1...Vd5, Sd5 2.Jec6, Jf5 mat. Rieši 1.Jd5 hr. 2.Vd1 mat, 1...V:d5, S:d5, Se4, c3 2.Jbc6, D:f6, D:e4, Dd3 mat. Tichý skok jazdca – ako blesková obrana – veľmi efektný úvodník (P. Mojš, Košice). Elegantne spracovaná symetrická skladba zámeny matov (A. Kalita, Bratislava). Zámena matov s Grimshawovou a Nowotného témou v staroklasickom rúchu i vďačným úvodníkom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* V Bystrickom mesačníku (časopis občanov mesta Považská Bystrica) sa z pera Pavla Koleka objavila kompozičná rubrika. Adresa redakcie je: Okresná knižnica, Štúrova 41/15, 017 01 Považská Bystrica. (ij)


Vzad <<  >> Vpred