Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(23. 10. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt, a. s. Bratislava


V pôvodnom príspevku č. 171 od ruského autora žijúceho v mestečku Jarcevo si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...e6 a 1...f6. Ako sa zamenia po správnom úvodníku?Skladba č. 171

Dmitrievič Kaseko, Rusko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (8+8)Kontrolná notácia: biely Kc3 Vd5 Ve7 Se2 Sf4 Pc4 e5 g3 (8), čierny Ke4 Jh2 Pc5 d7 e3 f5 f7 g4 (8) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 164 (Petite) z 3. septembra 1993. Zvodnosť 1.Vf5? hr. 2.Vf4 mat, 1...Vf8 (b), S:f5 2.Ve5 (A), S:b7 mat, viazne na 1...Vf2! Zvodnosť 1.Vf3? hr. 2.Vf4 mat, 1...Vf2 (a) 2.Ve3 (B) mat, viazne na 1...Vf8! Rieši 1.Df1 hr. 2.Df4 mat, 1...Vf2 (a), Vf8 (b) 2.Ve3 (B), Ve5 (A) mat. Duál po 1...Jd3 2.D:e2 mat a 2.c:d3 nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Nie je však pekný, no asi sa dá ťažko odstrániť. Niektorí riešitelia sa potkli na netematickej zvodnosti 1.Jf3? Dd5! 2.S:d5? Kf5! Učebnicový príklad odlákania brániacej figúry (Šachový klub YMCA – Nitra). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Pretože naša rubrika vychádza už dva týždne pravidelne v sobotu, opakujeme kontrolné notácie dvoch predposledných skladieb: 169 (E. Klemanič z 9. 10. t. r.): biely Kg1 De7 Vh5 Sa1 Ja4 Jh7 Pb3 c4 e2 f4 g3 (11), čierny Ke4 Vb5 Sc8 Sg7 Jg2 Pb7 c7 e3 e5 f7 (10) – mat 2. ťahom. 170 (V. Alexandrov): biely Kf1 Df7 Sa7 Sb5 Jd3 Jd4 Pb2 (7), čierny Ka5 Sb3 Jc8 Je5 Pa3 e7 (6) – mat 2. ťahom. Obe skladby konkurujú v našej dlhodobej riešiteľskej súťaži (č. 153–177) a ich riešenia môžete ešte stále zaslať na horeuvedenú adresu našej redakcie. (ij)


Vzad <<  >> Vpred