Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 3. 9. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a. s.


Známy šachový skladateľ Efrén Petite žije na severozápade Španielska v meste Oviedo. Súčasťou obsahu jeho pôvodnej dvojťažky č. 164 sú okrem riešenia aj dve tematické zvodnosti.Skladba č. 164

Efrén Petite, Španielsko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (11+10)Kontrolná notácia: biely Kb1 Dh1 Vb3 Vb5 Sa7 Sa8 Jg6 Jh4 Pc2 c4 g2 (11), čierny Ke4 Db7 Ve2 Ve8 Sc8 Sh2 Jc1 Pd2 g3 g4 (10) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 157 (Shinkman) z 16. júla 1993. Po správnom úvodníku 1.Se2 hrozí 2.Dc8+ (d7+, e6+, a5+), 1...Kb6 2.Da5+! Kb7 3.Da6 mat, 2...K:a5 3.Sc7 mat, 1...Kb7 2.Dc8+! K:c8 3.Sa6 mat, 2...Kb6 3.Dc7 mat. Duál po 2...Ka7 3.Da6(b8) mat a 3.Sg1 mat nepovažujeme za škodlivý (mat 3.Sg1 nie je modelový) a preto ho ani nebodujeme. Nádherne umelecky spracovaná trojťažka s echovými modelovými matmi, ktorá nadchne každého riešiteľa (A. Kalita, Bratislava). Krásna úloha (Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica). Vyše storočná "starenka" je stále svieža! Skvelé obete (Šachový klub YMCA – ŽSR, Nitra). Krásne dva modelové maty strelcom po šachovaní dámou v druhom ťahu (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Skvelé pozičné obete bielej dámy (M. Svrček ml., Vrútky). Takže štyri modelové maty (Ing. J. Karel, Praha). Vzhľadom na viacero hrozieb a opakovanie niektorých matových obrazcov sa dá vykladať to, čo je tematické, viacznačne (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

* V Prahe vyšlo už 39. číslo kompozičného časopisu Šachová skladba. Okrem iných materiálov prináša výsledok I. majstrovstiev Česka v riešení šachových skladieb. Z nových súťaží propaguje aj náš III. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Slovenský denník 1993–94. Odberatelia zo Slovenska môžu zaplatiť predplatné 36 Sk na adresu: Jan Svoboda, Saleziánska 48, 917 01 Trnava. (ij)


Vzad <<  >> Vpred