Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(16. 7. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, a. s.


Len nedávno uplynulo 60 rokov, čo zomrel jeden z najslávnejších a najoriginálnejších šachových skladateľov sveta – William Anthony Shinkman (25. 12. 1847 – 25. 5. 1933). Narodil sa v Liberci, no ako chudobný syn obuvníckeho majstra sa už v roku 1855 vysťahoval s rodičmi do Grand Rapids (Michigan), kde žil až do smrti. Tu vzniklo vyše 3000 jeho skladieb rôzneho žánru a nechýbali medzi nimi ani miniatúrky. Dnešná trojťahová reprodukcia č. 157 je z oblasti českej školy úlohovej. Tematické sú preto iba tie varianty, ktoré sa končia modelovým matom. Ich počet zatiaľ neprezradíme, no za neuvedenie jedného z nich budeme za trest strhávať jeden bod.Skladba č. 157

William A. Shinkman, USA

Dubuque Chess Journal, 1890

Mat 3. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: biely Ke7 Df5 Sh2 Sh5 (4), čierny Kc6 Sa4 Pb4 (3) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 149 (Orešin) z 21. mája 1993. 1.Vg3 hr. 2.De3 mat, 1...Kd4, Kf4, d4, f4 2.Db4, Df3, Df3, Dd3 mat. Reprodukovaná asymetrická miniatúrka s razením dráhy zaujme riešiteľa i po polstoročí (K. Mlynka, Zlaté Moravce). Osobná stráž čierneho kráľa (pešiaci) namiesto jeho ochrany mu svojím pohybom blokujú únik – nuž aj to sa stáva a nielen v šachu (A. Kalita, Bratislava). Napriek jednoznačnému úvodníku je hra zaujímavá. Účelom čVe5 je zaistiť korektnosť skladby (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane F. Herchl, Jaltská 3, 040 22 Košice.

* Dnes od 18. h. sa uskutoční v Dome kultúry Ružinov (miestnosť č. 275) ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové skladby. Srdečne sú vítaní aj cezpoľní účastníci. (ij)


Vzad <<  >> Vpred