Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(23. 7. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, a. s.


Autorom šiestej súťažnej skladby č. 158 nasej dlhodobej riešiteľskej súťaže dotovanej hodnotnými peňažnými cenami a vypísanej dňa 18. júna 1993 je známy ukrajinský šachový skladateľ Roman Fedorovič zo Samboru. V dvojťažke si predovšetkým nezabudnite všimnúť, aké maty sú pripravené pred úvodníkom na ťahy čierneho po 1...S:d3 a 1...V:d3. Ako sa zamenia po správnom úvodníku?Skladba č. 158

Roman Fedorovič, Ukrajina

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (8+8)Kontrolná notácia: biely Kh3 Db7 Ve1 Vh5 Sg3 Je6 Pd3 e5 (8), čierny Kf3 Dc8 Vd5 Se4 Jf7 Pa3 c7 f5 (8) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 150 (Pankratiev) z 28. mája 1993. Zdanlivé hry 1...S:d3 2.Jb3 (A) mat, 1...Je3 2.Sc3 (B) mat. Zvodnosť 1.Jf2? hr. 2.Jb3 (A) mat, viazne na 1...Jc5! Zvodnosť 1.Vh3? hr. 2.Sc3 (B) mat, viazne na 1...f3! Preto 1.Jg5 hr. 2.Je6 mat, 1...Kc5 2.Jb3 (A) mat, 1...Ke5 2.Sc3 (B) mat, 1...Jc5 2.Jf3 mat. Kombinácia voľnej zámeny hier a zámeny funkcií s postupným uvoľňovaním polí matovej siete (B. Moravčík, Banská Bystrica). Jazdec zastieracím manévrom zakryl pôsobnosť vlastnej veže, vlákal čierneho kráľa do pasce, aby ho potom strelcom zneškodnil (A. Kalila, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane Karol Petráš, Bitúnková 11, 940 76 Nové Zámky.

* Zajtra ráno o 9.00 v bratislavskom PKO sa začnú dvojdenné otvorené Majstrovstvá Slovenska v riešení šachových skladieb. Rieši sa systémom Majstrovstiev sveta. Prvý deň (24. 7.) sú na programe 4 kolá: 3 dvojťažky (časový limit 20 minút), 3 trojťažky (60), 3 štúdie (100) a 3 pomocné maty (50). V nedeľu (25. 7.) sa v dvoch posledných kolách riešia 3 mnohoťažky (80) a 3 samomaty (50). (ij)


Vzad <<  >> Vpred