Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(27. 11. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a. s.


Utajená štúdia č. 176 je už predposlednou skladbou našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá končí v nasledujúcej rubrike. Čierny má silnú hrozbu 1...h1D a biely musí dokonca vyhrať. Ako sa mu to podarí? Kompletné riešenie budeme hodnotiť 5 bodmi.Skladba č. 176

Vasilij Platov a

Michail Platov, Rusko

I. cena

Rigaer Tageblatt 1909

Biely vyhrá (5+4)Kontrolná notácia: biely Kb3 Sd7 Jb1 Pa5 e3 (5), čierny Kd3 Pa7 e5 h2 (4) – biely začne a vynúti si výhru.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 169 (Klemanič) z 14. októbra 1993. Zdanlivé hry 1...Sh6, V:b3 2.Jf6, Jc5 mat. Zvodnosť 1.Df6? hr. 2.Jg5 (A) mat, 1...e:f4, S:f6 2.Jc3 (B), J:f6 mat, viazne na 1...Sh6! Rieši 1.Dc5 hr. 2.Jc3 (B) mat, 1...e:f4, V:b3, V:c5 2.Jg5 (A), Dd5, J:c5 mat. Veľmi dobrý výkon, obsahujúci okrem zámen funkcií i prvky iných typov zámeny hier. Nevadí dokonca absencia antiduálového efektu pri voľných zámenách (B. Moravčík, Banská Bystrica). Výborná a hodnotná dvojťažka (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie skladby č. 170 (Alexandrov) z 21. októbra 1993. Zvodnosť 1.Dc4? hr. 2.J:b3 (Db4, Dc3) mat, 1...J:a7, S:c4 2.Dc7, b4 mat, viazne na 1...J:c4! Rieši 1.Dd5 hr. (po 1...a:b2) 2.J:b3 mat, 1...S:d5, J:a7, J:d3 2.b4, Dd8, Jc6 mat. Skôr ako o splnené ambície na syntéze českej školy a novostratégie doklad o tom, ako nesmierne zložité je viazať dohromady ortodoxné zákonitosti týchto dvoch skladateľských smerov. Z českej školy cenných variantov len zámena matu po 1...Ja7 spĺňa novostrategické kritériá, zámena obrany 1...Sc4 a 1...Sd5 je len formálna (B. Moravčík, Banská Bystrica). Veľmi kvalitná skladba (Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred