Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(15. 1. 1994)


Pôvodná dvojťažka č. 182 talianskeho autora je konštruovaná vo forme dvojníka, pričom v každej pozícii zaujme okrem pokusov aj vtipná hra bielej polobatérie.Skladba č. 182

Alessandro Cuppini, Taliansko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (6+6)

a) diagram, b) čPg5 na f5Kontrolná notácia: biely Kf7 Vh1 Sh2 Sh3 Pa7 g6 (6), čierny Kh8 Va5 Pd7 f6 g5 g7 (6) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom (pozícia A), ako aj po preložení čPg5 na f5 (pozícia B).

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ získa šachovú knihu.

Riešenie skladby č. 176 (Vasil Platov /24. 3. 1881 – 17. 7. 1952/ a Michail Platov /1883 – 1942/, Rusko, I. cena, Rigaer Tageblatt 1909: biely Kg3 Se7 Jg1 Pd3 h5 (5), čierny Ke3 Pa2 d5 h7 (4) – biely vyhrá) z 27. novembra 1993 (pôvodnú skladbu do verzie č. 176 upravil I. Garaj). 1.Sc6 e4 2.Jd2!! (2.Jc3? h1D 3.S:e4+ D:e4 4.J:e4 K:e4 5.Kb4 K:e3 6.Kb5 Kd4 7.Ka6 Kc5 8.K:a7 Kc6 a biely už nevyhrá) 2...h1D 3.Jf1!! (hrozí 4.Sb5 mat – po 3.S:e4+ D:e4 4.J:e4 K:e4 5.Kb4 K:e3! biely nevyhrá ako aj po 5.Kc4? K:e3 6.Kd5 Kd3 7.Kc6 Kc4 8.Kb7 Kc5! 9.a6 Kd7!) 3...Dh5 4.S:e4+ K:e4 5.Jg3+ K:e3 5.J:h5 a biely vyhrá ako aj po 3...a6 4.Sd5 D:f1 5.Sc4+ K:e3 6.S:f1. Elegantné a jednoduché (Šachový klub YMCA–ŽSR, Nitra). Dosť ľahká štúdia na riešenie s jediným štúdiovým ťahom 3.Jf1! (M. Bednár, Kurima). Pomerne krátka štúdia, ale plná zvratov – z voľnej pozície vzniká matová sieť, potom obeť i vidlička (B. Moravčík, Banská Bystrica). Štúdia pripomínajúca koncovku náročnú na čas a premýšľanie (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 5 bodov.

* Práve vyšlo 40. číslo martinského šachového časopisu MAT–PAT. Okrem 37 originálov možno nájsť viacero zaujímavých článkov z oblasti kompozičného šachu. (ij)


Vzad <<  >> Vpred