Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(19. 3. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a. s.


Len nedávno uplynulo 30 rokov, čo zomrel popredný taliansky šachový skladateľ – Ottavio Stocchi (18. 9. 1906 – 4. 3. 1964). Celkove zložil 923 skladieb (z toho 842 dvojťažiek) a v skladateľných súťažiach získal 507 vyznamenaní (107 prvých a 127 ďalších cien). Úspešný bol aj v Albumoch FIDE, kde získal 34 bodov a splnil tak normu pre udelenie titulu medzinárodného majstra v kompozičnom šachu, no udelenia titulu sa nedožil. Vynikal hlavne v dvojťažkách strategickej školy a neskôr aj novostrategickej školy. V miniatúrnej dvojťažke č. 191 už pred 60. rokmi pracuje v "pozícii biely na ťahu" so zdanlivými hrami 1...Jg~, Jf6!, Jc~ 2.De7, Ve7, Dd5 mat. Pre našich riešiteľov ostáva už iba zistiť, ktoré dva maty zo zdanlivých hier sa po správnom úvodníku zamenia.Skladba č. 191

Ottavio Stocchi, Taliansko

Magyar Sakkvilág 1934

Mat 2. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: biely Kc4 Dc5 Vf7 Pg6 (4), čierny Ke6 Jb4 Jg8 (3) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVA SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 182 (Cuppini) z 15. januára 1994. Pozícia a) 1.Sg2 hr. 2.Sh~ mat, 1...Va1, Va3, Va4, g4 2.Sg1, Sg3, Sf4, Se5 mat. Pozícia b) 1.Sg3 hr. 2.Sh~ mat, 1...Va1, Va2, Va4, f4 2.Sf1, Sg2, Sg4, Sf5 mat. Zámena hier typu Z–24–68 v spojení so zámenou funkcie dvoch ťahov, ale použitie polobatérie a malá motivačná pestrosť posúva latku podstatne nižšie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Nenáročná, ale zábavná skladba, vhodná na riešenie počas sviatočného odpoludnia (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane Dr. Vojtech Kluka, Jantárove námestie 15, 040 11 Košice. (ij)


Vzad <<  >> Vpred