Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(14. 5. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a.s.


Zajtra uplynie presne 190 rokov, čo sa narodil August Peter d'Orville (15. 5. 1804 – 11. 11. 1864) – popredný nemecky šachový skladateľ a predstaviteľ starej školy (úlohová škola, ktorá okolo roku 1840 položila svojou tvorbou základ súčasnému kompozičnému šachu). Celkove zložil vyše 250 úloh, ktoré v roku 1842 uverejnil v zbierke "Problèmes d'échecs". Jeho úlohy majú zväčša iba jeden variant, končiaci sa modelovým matom. Výnimkou nie je ani dnešná ukážka z jeho tvorby – päťťažka č. 198, ktorá patrí k jeho najlepším skladbám. Veríme, že vám nenarobí príliš veľa starostí a tešíme sa aj na vaše komentáre k tejto skladbe. Najvtipnejšie z nich už ako obvykle uverejníme. Za správne riešenie možno získať päť bodov.Skladba č. 198

August d'Orville, Nemecko

Le Palamède 1837

Mat 5. ťahom (7+1)Kontrolná notácia: biely Kb2 Sf3 Jd3 Jg4 Pb3 c2 e4 (7), čierny Kd4 (1) – biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 191 (Stocchi) z 19. marca 1994. "Biely na ťahu" 1...Jg~, Jf6!, Jc~ 2.De7, Ve7, Dd5 mat. Rieši 1.Dd4 tempo, 1...Jg~, Je7!, Jc~ 2.Df6, Vf6, Dd5 mat. Klasická zámena echových matov po zablokovaní dvoch polí jazdcom (A. Kalita, Bratislava). Hoci v miniatúrke nemožno dôsledne Ipieť na formálnych konvenciách, predsa ide skôr o symetriu, než analógiu, čo je menej (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Koncom apríla vyšlo na 42 stranách 19. číslo časopisu PAT a MAT, ktorý vydáva Sekcia kompozičného šachu Slovenského šachového zväzu. Okrem 36 originálov možno v čísle nájsť aj ďalší mimoriadne bohatý materiál v podobe výsledkov súťaží a pôvodných odborných článkov. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese šéfredaktora: Ing. Bedrich Formánek, Zimná 2, 821 02 Bratislava.

Všetky ceny za dlhodobú riešiteľskú súťaž (č. 153–177) boli už odoslané. Všetkým riešiteľom sa ospravedlňujeme za meškanie. (ij)


Vzad <<  >> Vpred