Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(26. 3. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a.s.


V pondelok tomu bude práve 10 rokov, čo zomrel Comins Mansfield (14.6.1896 – 28.3.1984) – jeden z najlepších šachových skladateľov dvojťažiek tohto storočia. Od roku 1959 bol medzinárodným majstrom v kompozičnom šachu a v roku 1972 mu bol udelený titul veľmajstra hlavne za 94,33 bodov, ktoré získal v Albumoch FIDE 1914-1982. V dnešnej ukážke z jeho tvorby je na ľubovoľný ťah čierneho strelca pripravený 2.Se4 mat (pozícia "biely na ťahu"). Ako sa všetko zmení po správnom úvodníku, už prenecháme na našich riešiteľov. Sme tiež zvedaví, ako sa vám táto miniatúrka páčila.Skladba č. 192

Comins Mansfield, Veľká Británia

Špeciálna cena

Salut Public 1929

Mat 2. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: biely Kh5 De7 Sh1 Je2 (4), čierny Kf5 Se5 Ph2 (3) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 183 (Guidelli) z 22. januára 1994. 1.Dd4 hr. 2.Df6 mat, 1...Dc5, De5 (Je5), Df5, Sf5, Ve5 2.V:e4, J:e4, Dg7, V:f5, J:f7 mat. Klasika s netypicky dominujúcou hodnotou obranných motívov nad škodlivými (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekná spomienka na majstra-klasika (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane Marián Kubiš, Pittsburská 13/243, 010 18 Žilina.

Riešenie skladby č. 184 (Kukin) z 29. januára 1994. 1.Sd6 hr. 2.D:e7 (d7) mat, 1...S:d6, V:d6, Jc7, Vc7 2.Dd7, D:e7, Dc8, De4 mat. Nekomplikovaná klasika (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane František Herchl, Jaltská 3, 040 22 Košice.

* Pretože odvolanie vlády spôsobilo, že v sobotu 12. marca 1994 nebolo dostať kúpiť noviny, opakujeme kontrolnú notáciu skladby č. 190 (Gavrilov a Ďačuk): biely Kg4 Dh5 Vb3 Vg3 Sa8 Sd6 Je3 Je5 Pd3 e2 f5 (11), čierny Kd4 Dc1 Vf1 Sb1 Jh3 Pe7 f2 (7) – mat 2. ťahom. (ij)


Vzad <<  >> Vpred