Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 2. 4. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a.s.


Naša dlhodobá riešiteľská súťaž pokračuje už ôsmou súťažnou skladbou – reprodukovanou trojťažkou významného amerického šachového skladateľa – Juliusa Buchwalda (4. 4. 1909 – 9. 8. 1970). Celkove zložil vyše 3000 skladieb a v skladateľských súťažiach získal asi 100 cien. V Albumoch FIDE dosiahol 29 bodov. Dnešná ukážka z jeho tvorby poteší hlavne zberateľov miniatúrnych trojťažiek a nepotrebuje žiaden komentár.Skladba č. 193

Julius Buchwald, USA

3. pochvalná zmienka

American Chess Bulletin 1948

Mat 3. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: biely Kd7 Vd3 Vf3 Jc5 Je5 (5), čierny Ke1 Je2 (2) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 185 (Bairdová) z 5. februára 1994. 1.Sa6 tempo, 1...Ke6 2.Kb6 Kd7 3.Sc8 mat, 2...Kd5 3.Sc4 mat. Biely strelec najskôr poskytol čiernemu kráľovi dve možnosti, aby ho potom zľava a sprava matoval (A. Kalita, Bratislava). Dva modelové maty v sympatickej miniatúrke (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Karol Hollý, Levická cesta č. 64, 935 61 Hronovce.

Riešenie skladby č. 186 (Kargapolov) z 12. februára 1994. Zvodnosť 1.Db5? tempo, 1...b2, c3 2.D:b2, Df1 mat, viazne na 1...d4! Rieši 1.Da8 tempo, 1...b2, c3, d4 2.Kb4, K:b3, Dh1 mat. Veľmi chutná klasická miniatúrna núdzovka (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Kráľovná začala jarné upratovanie vymetaním rožných pavučín (A. Kalita, Bratislava). Úloha je moc lehká (Ing. J. Karel, Praha). Zámena dvoch matov v miniatúrke je vždy dobrý výkon, ale aj nesmierne riziko predchodcovstva (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body, čo sa podarilo všetkým 40–tim účastníkom našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. (ij)


Vzad <<  >> Vpred