Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 9. 4. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a. s.


V ďalšom pôvodnom príspevku do nášho III. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Slovenský denník 1993–94 od ruského autora si okrem riešenia všimnite aj niekoľko pokusov.Skladba č. 194

Dmitrievič Kaseko, Rusko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (8+7)Kontrolná notácia: biely Kh1 De4 Va1 Sc7 Pa2 b6 c5 d2 (8), čierny Ka8 Vh8 Se1 Pb4 b5 b7 h2 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 187 (Kargapolov) z 19. februára 1994. 1.Dc4 hr. 2.De4 mat, 1...Sd4, Vd4, f:g6, Sf3 2.Dc8, D:f7, De6, Df4 mat. Po jarnom upratovaní v predchádzajúcej skladbe kráľovná prostredie dokonale prevetrala "zatváraním a otváraním okien" (A. Kalita, Bratislava). Vynikajúci balet dámy (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Staršia téma v starom podaní (M. Bednár, Kurima). Autor sa asi špecializuje na klasiku (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie skladby č. 188 (Kisis) z 26. februára 1994. Zvodnosť 1.Da7? hr. 2.Vb3 mat, 1...Kc5+, Ke3+, c3, d2 2.Vbb2, V6b2, Vb4, Vb3 mat, viazne na 1...Kc3! Rieši 1.Sg1 hr. 2.Vc2 mat, 1...Kc5+, Ke3+, c3, d2, Kc3 2.V2f6, V2b2, Vf4, Vf3, D:h8 mat. Jednoduchá konštrukcia, ale veľmi bohatý symetrický obsah zámeny matov z priamych batérií (M. Bednár, Kurima). Neexistujúce maty na predúvodníkové šachy sú porušením konvencie, ale inak svižné využitie symetrie (B. Moravčík, Banská Bystrica). V jednoduché pozici opravdu vynikající skladba (Ing. J. Karel, Praha). Esteticky a precízne zložená skladba nám pripomenula ešte nedávno žijúceho autora (A. Kalita, Bratislava). Učebnicová skladba (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred