Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(16. 4. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a. s.


Jeden z najväčších šachových skladateľov sveta – Samuel Loyd (30. 1. 1841 – 10. 4. 1911) už nežije 83 rokov, no napriek tomu jeho skladby patria k najviac reprodukovaným. Je to preto, lebo jeho štýl nepodliehal žiadnym konvenciám, nepodrobil sa tradičným zákonom šachovej skladby a jednotlivých škôl – skrátka jeho úlohy boli takmer vždy originálne. Výnimkou nie je ani dnešná trojťažka č. 195, v ktorej pred úvodníkom po 1...S:c3+ nie je pripravený mat – všetko však vyváži prekvapujúci prvý ťah.Skladba č. 195

Samuel Loyd, USA

La Stratégie, 1880

Mat 3. ťahom (5+4)Kontrolná notácia: biely Kb4 Dc2 Vc4 Sc3 Pa2 (5), čierny Ka1 Sb2 Pa3 a4 (4) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 189 (Pauly) z 5. marca 1994. "Biely na ťahu": 1...e3, d2 2.Df4, Dc3 mat. Vyčkávací ťah však neexistuje a preto po správnom úvodníku 1.Jc4 hr. 2.Dd6 (e5) mat sa predúvodníkové maty zamenia nasledovne: 1...e3, d2 2.De5, Dd6 mat. Roztomilá miniatúrka s estetickým nádychom (A. Kalita, Bratislava). Na šesťkameňovú miniatúrku je zámena typu Z–22–24 veľmi slušný výkon, naviac sa autor asi nemusel báť predchodcovstva (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Vyšlo tretie číslo mesačníka Československý šach. V kompozičnej časti "Šachové umenie" možno nájsť už 11. pokračovanie seriálu Jiřího Jelínka: "Povídání o problémech – Hra kráľa". V rubrike "Studie" je šesť štúdií, ktoré vznikli z partie a predbežný výsledok témy "Štúdia z partie". Čestné uznanie získal Emil Klemanič zo Spišskej Novej Vsi. (ij)


Vzad <<  >> Vpred