Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(26. 2. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a. s.


Pomerne neskoro prišla z lotyšského mestečka Priekuli smutná správa: zomrel popredný šachový skladateľ Imants Kisis (14. 2. 1929 – 13. 9. 1993), ktorý by sa len nedávno bol dožil 65 rokov. Skladal iba dvojťažky (vyše 400) a v Albumoch FIDE získal 19 bodov. V našej rubrike uverejnil dve pôvodné skladby: č. 75 (získalo 3. čestné uznanie v I. medzinárodnom skladateľskom turnaji dvojťažiek – Slovenský denník 1990–91) a č. 118. V dnešnej ukážke z jeho tvorby je spracovaná zámena matov vo forme tematickej zvodnosti a riešenia s učebnicovým využitím bielej batérie v každej fáze. Našich skladateľov zároveň upozorňujeme, že lotyšský šachový zväz vypísal memoriál Imantsa Kisisa v skladaní dvojťažiek (rozhodcom je I. Drajska). Úlohy treba zasielať najneskôr do 30. júna 1994 na adresu: A. Virtmanis, P. O. Box 25, LV–1034, Riga–34, Lotyšsko. Téma dvojťažiek je ľubovoľná.Skladba č. 188

Imants Kisis, Lotyšsko

VI. cena

Magyar Sakkélet 1967

Mat 2. ťahom (6+4)Kontrolná notácia: biely Ka1 Db8 Vb6 Vf2 Sb7 Sh2 (6), čierny Kd4 Sh8 Pc4 d3 (4) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 179 (Bairdová) z 23. decembra 1993. Najskôr musí vrátiť ťah biely a potom čierny (aby bol na ťahu biely): biely vráti späť ťah Ka2:Sa1 a potom čierny vráti ťah S:d4:Da1 (t. j. pribudli dva kamene: bDa1 a čSd4) a dá 1.Dh1 mat. Šarmantný počin veľkej dámy šachovej skladby romantického veku (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie (knihu Z. Ejvazovej: Kráľovné šachovej kompozície) dostane Kaťa Ondrišová, 053 03 Jablonov 219. (ij)


Vzad <<  >> Vpred