Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(23. 12. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a. s.


Podobné úlohy, ako č. 179 sa nazývajú retraktory (exoproblém, v ktorom po určenom počte legálnych spätných ťahov treba dosiahnuť postavenie spĺňajúce určité podmienky). Zvyknú sa uverejňovať hlavne počas vianočných sviatkov. Edit W. J. Bairdová (22. 2. 1859 – 1. 2. 1924) je právom považovaná za prvú šachovú skladateľku na svete. Od roku 1888 uverejnila vyše 2000 skladieb rôzneho žánru, pričom v skladateľských súťažiach získala mnoho vyznamenaní, z toho 15 prvých cien. Dnešná kuriózna úloha pochádza z jej knihy "The twentieth century retractor, chess fantasies, and letter problems" (London 1907), ktorú napísala so svojím otcom T. W. Woodom, známym anglickým básnikom. Zaradila do nej vyše 300 kuriozít. Pri riešení č. 179 si treba uvedomiť, že biely a čierny svojím posledným ťahom mohol nejaké figúry aj zobrať.Skladba č. 179

Edit Bairdová, Veľká Británia

Retraktor 20. storočia

Pozri text (4+3)Kontrolná notácia: biely Ka1 Jd7 Pb3 f5 (4), čierny Kd5 Pc7 d6 (3) – biely a čierny vráti späť svoj posledný ťah tak, aby biely mohol dať mat prvým ťahom.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ dostane knihu azerbajdžanskej šachovej skladateľky Z. Ejvazovej: Kráľovny šachovej kompozície (Baku 1986 – kniha o šachových skladateľkách).

Riešenie skladby č. 174 (Gavrilov a Ďačuk) z 13. novembra 1993. Zdanlivé hry 1...c:b3, c:d3 2.Jb4 (A), Jd4 (B) mat. Zvodnosť 1.Jd:c5? tempo, 1...c3, c:b3, 2.Jd4 (B), J:a6 (C) mat, viazne na 1...Sb5! Rieši 1.Jb:c5 tempo, 1...c:d3, c3, d:c5, d5, Sb5 2.J:a6 (C), Jb4 (A), D:c5, D:d7, a:b5 mat. No žiaľ pozícia skladby je ilegálna: čierny má 8 pešiakov a tak čSa6 nemohol vzniknúť premenou (čPb7 a d7 neumožnili odchod z poľa c8). Skladba sa dá opraviť posunutím celej pozície o jedno pole dole, okrem bVb1 a c1. Maximálne bolo možné získať 3 body, čo využili iba 4 riešitelia: Bandžuch, Brndiar, Hatala a Škoda. (ij)


Vzad <<  >> Vpred