Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(18. 12. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a. s.


Ak dnes niekto povie "Kompozičný šach na Slovensku" musí sa mu vybaviť meno Alexander Pituk. Najstarší žijúci šachový skladateľ na Slovensku ťahá už na deviaty krížik (nar. 26. 10. 1904). Uverejnil takmer 500 skladieb, pričom na turnajoch získal 130 vyznamenaní. Aj v Albumoch FIDE získal úctyhodných 18,2 bodu a ako sám hovorí, keby sa nebola stratila jeho zásielka trojťažiek do retrospektívneho Albumu FIDE 1914–44/II, mohlo to byť aj lepšie. Že je stále veľmi čulý, svedčí jeho dnešná pôvodná dvojťažka pre našu rubriku. Neprehliadnite v nej zdanlivé hry 1...Sd4 2.Df1 mat a 1...d4 2.e:d7 mat. Čo sa stane po správnom úvodníku?Skladba č. 178

Alexander Pituk, Slovensko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (13+9)Kontrolná notácia: biely Kh1 Df7 Vg4 Vh3 Sa6 Sa7 Ja2 Jc8 Pb5 c6 c7 d2 e6 (13), čierny Kc4 Vd7 Vh8 Sf6 Sh7 Ja1 Je4 Pa5 d5 (9) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ dostane šachovú knihu.

Riešenie skladby č. 173 (Bouchez a Scala) z 6. novembra 1993. Nejde 1.Sg6? Sb1! a ani 1.g:h4? Vf4! Rieši 1.V:f7 hr. 2.Ve7 mat, 1...Va4, Vb4, Vd4, Ve4, Vf4, V:g4+, Vc5, V:c3 2.c4, c:b4, c:d4, Jd3, g:f4, J:g4, c4, S:c3 mat. Vtipná dvojťažka (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Osem obrán čiernej veže – osem protihier bieleho – to je krása, jemnosť a členitosť tejto strategickej dvojťažky (A. Kalita, Bratislava). V dnešnej dobe nevídaný počet predĺžených obrán jednou figúrou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred