Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(19. 2. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a. s.


Po č. 186 (Kargapolov: biely Ka3 Da4 Jd2 (3), čierny Ka1 Pb3 c4 d5 (4) – mat 2. ťahom) pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž o hodnotné peňažné ceny z minulej rubriky druhou súťažnou dvojťažkou. Nájdete v nej spracovanú klasickú tému Grimshaw (vzájomné prerušenie pohyblivosti čVd1 a čSa1 na poli d4).Skladba č. 187

Aleksej Kargapolov, Rusko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (7+8)Kontrolná notácia: biely Kh7 Da6 Vg6 Sh2 Jg5 Pb7 h4 (7), čierny Kf5 Vd1 Vf1 Sa1 Sg4 Pb6 e3 f7 (8) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 178 (Pituk) z 18. decembra 1993. Zdanlivé hry 1...Sd4, d4 2.Df1, e:d7 mat. Rieši 1.De7 hr. 2.Dc5 mat, 1...Sd4, d4, Jb3 2.b6, Jb6, d3 mat. Práca starého majstra v štýle starých majstrov (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Juraj Chamilla, 065 11 Nová Ľubovňa 646.

Dokončenie bodovania riešení z minulej rubriky. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná, priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie), priznávame 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi za trest 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú. (ij)


Vzad <<  >> Vpred