Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(12. 2. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a. s.Skladba č. 186

Aleksej Kargapolov, Rusko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (3+4)Kontrolná notácia: biely Ka3 Da4 Jd2 (3), čierny Ka1 Pb3 c4 d5 (4) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Pôvodnou miniatúrkou č. 186 vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 35 šachových úloh. Pre najlepších riešiteľov sú pripravené nasledujúce ceny: I. cena 800 Sk, II. cena 600 Sk, III. cena 400 Sk, IV. cena 300 Sk, V. cena 200 Sk, VI.–X. cena 100 Sk. Ďalších 10 riešiteľov, ktorí získajú aspoň 40 % bodov z maximálne dosiahnuteľného počtu bodov dostane 50 Sk.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhodne počet získaných bodov. V prípade rovnosti bodov cenový fond prvých desiatich cien rozdelíme rovnomerne. Správne riešenie dvojťažky hodnotíme 2 bodmi, trojťažky 3 bodmi (riešenie treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obťažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a pod.). Objavenie vedľajšieho riešenia budeme hodnotiť rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. Jeden bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho, pričom v jednom variante za duál možno získať iba jeden bod). Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme (dokončenie v nasledujúcej rubrike). (ij)


Vzad <<  >> Vpred