Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 5. 2. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a. s.


Tento týždeň uplynulo 70 rokov od smrti prvej ženskej šachovej skladateľky sveta – Edit W. J. Bairdovej (22. 2. 1859 – 1. 2. 1924). V dnešnej ukážke z jej bohatej tvorby (zložila vyše 2000 skladieb rôzneho žánru) možno objaviť dva modelové maty, vytvárajúce echo (oba matové obrazce sa odlišujú od seba iba postavením jedného kameňa, zúčastneného na mate).Skladba č. 185

Edit Bairdová, Veľká Británia

Chess Amateur, 1921

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kb5 Sc8 Jc6 Jd6 Pe5 (5), čierny Kd5 (1) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ získa šachovú knihu.

* Poradie riešiteľov na ostatných miestach: 62b: Ing. L. Polaček, 61b: J. Nízky a M. Ondruš, 60b: Š. Fabiny, A. Kalita, B. Moravčík a P. Škoda, 59b: J. Kulik a Fr. Vítek, 58b: Ing. A. Baroška, P. Mojš a RNDr. O. Ralík, 57b: J. Žatko, 49b: J. Hlinka, 45b: Ing. J. Kurila a J. Pukluš, 43b: Mgr. A. Derfényi, 42b: J. Hollý, Ing. M. Šumný a M. Skokan, 40b: A. A. Ostrochovský, 34b: J. Tomanička, 30b: Mgr. Z. Vicén, 26b: V. Bilka, 22b: P. Gajdoš, 13b: J. Kozinka, 11b: J. Svoboda, 10b: J. Občanský, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite na adresu redakcie najneskôr do 3 dní. Po tomto termíne sa stáva výsledok definitívnym.

* V skladbe č. 175 (Shinkmann) nejde po 1.Kf1 Sd1 2.Kg1?? Sf3!, pretože po 3.Kh2?? príde 3...e2!! a biely už nezabráni premene čierneho pešiaka na dámu.

* Vyšlo prvé číslo 88. ročníka časopisu Československý šach. Novým vedúcim Šachového umenia sa stal Ing. Vladimír Kos.

* V nasledujúcej rubrike (12. 2.) vypíšeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž opäť bohato dotovanú peňažnými cenami. Prosíme vás už teraz o jej propagáciu. (ij)


Vzad <<  >> Vpred