Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(20. 11. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, a. s.


Výzva pod diagramom nie je tlačiarenským škriatkom. Aby sme trochu rozbili vedúcu skupinu riešiteľov (poradie z minulej rubriky), uverejňujeme na želanie viacerých účastníkov našej dlhodobej riešiteľskej súťaže dvanásťťažku (prameň prvého uverejnenia uverejníme až pri riešení tejto skladby). Táto skladba nie je zase až tak ťažká na riešenie, ak si uvedomíte, čo má biely pripravené, keby začínal čierny. Ak sa vám čierneho podarí vytempovať tak, že po určitom počte ťahov bude na ťahu čierny, máte úlohu vyriešenú. Kompletné riešenie budeme hodnotiť 6 bodmi, no oznámte nám tiež, ak sa vám skladbu nepodarí vyriešiť.Skladba č. 175

William Shinkman, USA

Detroit Free Press 1881

Mat 12. ťahom (5+8)Kontrolná notácia: biely Ke1 Se6 Pc2 f4 h3 (5), čierny Kh5 Sf3 Pc3 e3 e7 g6 h4 h6 (8) – biely začne a dá mat najneskôr dvanástym ťahom.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 168 (Petite) zo 7. októbra 1993. Zvodnosť 1.f3? (A) hr. 2.Vh2 (B) mat, 1...Dd6, D:e3, V:f3 2.Dg2 (C), D:e3, Sd3 mat, viazne na 1...V:g5!, ale aj na 1...Vf4!, čo je menšia chyba, ktorú by mal autor odstrániť. Zvodnosť 1.f4? (D) hr. 2.Dg2 (C) mat, 1...V:g5, D:e3 2.Sd3, V:e3 mat, viazne na 1...Dc6! Zvodnosť 1.Dg2? (C) hr. 2.f4 (D) mat, 1...Dc6, D:e3, Vg5 2.f3 (A), V:e3, Sd3 mat, viazne na 1...D:g6! Rieši 1.Vh2 hr. 2.f3 (A) mat, 1...Dd6, D:e3, V:g5 2.f4 (D), D:e3, Sd3 mat. Obdivuhodná moderná skladba (Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica). Dve recipročné zámeny hrozby a prvého ťahu, škoda len dvojitého vyvrátenia zvodnosti 1.f3? (B. Moravčík, Banská Bystrica). Moderné a náročné na riešenia (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body, no skladba bola pre viacerých riešiteľov pohromou. Z 22–člennej vedúcej skupiny sa na nej potkli Ondruš, Škoda a Žatko a tak po č. 168 je na čele 19–členná skupina riešiteľov, ktorá získala 36 bodov. (ij)


Vzad <<  >> Vpred