Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 8. 1. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a. s.


V dnešnej pôvodnej núdzovke – dvojťažke si okrem riešenia všimnite aj tri tematické zvodnosti a cyklus matov typu AB–BC–CD–DA.Skladba č. 181

Ivan Storoženko, Rusko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (12+7)Kontrolná notácia: biely Kc8 Dh8 Va3 Ve5 Jd6 Jf7 Pa5 b5 d2 f5 g5 h6 (12), čierny Kd4 Jb2 Pa6 a7 d3 g6 g7 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ získa šachovú knihu.

Riešenie skladby č. 175 (William Shinkman 26. 12. 1847 – 25. 5. 1933), USA, Detroit Free Press 1881: biely Kd1 Sd6 Pa3 c4 (4), čierny Ka5 Sc3 Pa4 a6 b6 d3 d7 (7) – mat 12. ťahom) z 20. novembra 1993 (kvôli lepšiemu utajeniu pôvodnú Shinkmanovu skladbu do verzie diagramu č. 176 upravil I. Garaj). 1.Kf1 Sd1 2.Kg2 Se2 3.Kh1(h2) Sd1 (po 3...Sf3+? 4.Kg1 Se2 5.Kg2 Sd1 6.Kf1 Sf3 7.Ke1! biely dá mat už 11. ťahom) 4.Kh2(h1) Sf3+! (4...Se2? 5.Kg2 Sd1 6.Kf1 Sf3 7.Ke1!) 5.Kg1! Se2 (5...Sd1? 6.Kf1 Sf3 7.Ke1!) 6.Kg2 Sd1 7.Kf1 Sf3 8.Ke1! a na ťahu je čierny – nemá nič lepšieho, ako 8...e2 9.Kf2 e1D+ 10.K:e1 Se2 11.K:e2 g5 12.Sf7 mat. Obrat v 3. a 4. ťahu bieleho sa nazýva "výhybka" (preto poradie týchto ťahov možno vymeniť). V takýchto úlohách sa táto nejednoznačnosť nepokladá za duál. Veľmi zaujímavé vytempovanie čierneho strelca bielym kráľom (M. Bednár, Kurima). Biely kráľ musí "povymetať" celý pravý kút šachovnice, aby sa dostal do výhodnej pozície, ale s nevýhodou ťahov pre čierneho (Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica). Pri riešení tejto skladby nie je potrebný ani spoluhráč a pritom si človek zahrá skvelú partiu (A. Kalita, Bratislava). Čierny strelec má na manévrovanie len tri polia a biely kráľ až päť (J. Brndiar, Horné Rakovce). Táto skladba je užitočná pre praktických šachistov tak, že by mala byť súčasťou vyučovania šachu (šachový klub YMCA–ŽSR, Nitra). Maximálne bolo možné získať 6 bodov. (ij)


Vzad <<  >> Vpred