Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(12. 3. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a. s.


Okrem trojfázovej zámeny matov spracovanej vo forme dvoch tematických zvodností a riešenia si nezabudnite všimnúť aj vtipnú zámenu funkcie bielych ťahov.Skladba č. 190

Jevgenij Gavrilov a

Vasil Ďačuk, Ukrajina

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (11+7)Kontrolná notácia: biely Kg4 Dh5 Vb3 Vg3 Sa8 Sd6 Je3 Je5 Pd3 e2 f5 (11), čierny Kd4 Dc1 Vf1 Sb1 Jh3 Pe7 f2 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVA SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 181 (Storoženko) z 8. januára 1994. Zvodnosť 1.b:a6? tempo, 1...Jc4, g:h6 2.Jb5 (A), Vb5 (B) mat, viazne na 1...g:f5! Zvodnosť 1.D:g7? tempo, 1...a:b5, g:f5 2.V:b5 (B), V:f5 (C) mat, viazne na 1...Jc4! Zvodnosť 1.f:g6? tempo, 1...g:h6, Jc4 2.Vf5 (C), Jf5 (D) mat, viazne na 1...a:b5! Rieši 1.Vc3 tempo, 1...g:f5, a:b5, g:h6, Jc4 (a4) 2.J:f5 (D), J:b5 (B), Vec5 (E), Vc4 (f) mat. Štvorfázová zámena dvoch matov doplnená v riešení o rozloženú zámenu dvoch obrán – bohatý novostrategický arzenál vytvorený analogicky motivovaným uvoľňovaním matových polí vo zvodníkoch (B. Moravčík, Banská Bystrica). V pôvodnej núdzovke nebolo pri riešení ani trochu núdze (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostal Jozef Mičko ml., L. Novomeského 3, 040 01 Košice.

* Redakcia časopisu Latvijas Zeme vypísala I. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek na ľubovoľnú tému. Rozhodcovia L. Ulanov a V. Virtmanis udelia 3 ceny (50, 30 a 20 US dolárov), čestné uznania a pochvalné zmienky. Skladby treba zasielať najneskôr do 1. 9. 1994 na adresu redakcie Latvijas Zeme, Republikas square 2, Riga, LV–1068, Lotyšsko. (ij)


Vzad <<  >> Vpred