Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(31. 12. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a. s.


Kto vie, či humor nie je súčasťou pralátky, z ktorej Boh stvoril svet, veď je všade tam, kde vládne Duch. Bolo by teda nepochopiteľné, keby aj do nášho odmeraného a vypočítavého šachového sveta nepreniklo svetielko vtipu. Predchádzajúce slová možno nájsť v úvode k chutnej knižočke "Žertem doopravdy" od jej zostavovateľa Miroslava Soukupa (24. 10. 1903 – ?). Jej náklad bol skutočne rodinný – 50 kusov. Vyšla na Vianoce 1941 a obsahovala 50 žartovných problémov Josefa Cumpeho (16. 8. 1868 – 13. 8. 1943), povolaním katolíckeho kňaza a zároveň pre svoju všestrannosť aj najobľúbenejšieho českého šachového skladateľa. Šachová terminológia definuje žartovný problém ako problém s vtipným riešením, ktorého myšlienka spočíva v zmene pravidla, pričom sa na túto zmenu vo výzve neupozorní. Tak napríklad s obľubou sa využíva pravidlo o premene pešiakov na kameň ľubovoľnej farby (vrátane kráľov), pravidlo, ktoré hovorí, že začínať musí biely, pričom možno retrográdnou analýzou dokázať, že v danom prípade to nie je možné, rôzne druhy otáčania šachovnice, neúplné ťahy, vynechávanie a premiestňovanie kameňov – čo je prípad dnešnej ukážky č. 180. Mat prvým ťahom nejde dať okamžite a celý vtip Cumpeho žartu spočíva v tajomstve bSe1. Podarí sa vám ho odhaliť?Skladba č. 180

Josef Cumpe, Česko

Národní politika 1914

Mat 1. ťahom – žartKontrolná notácia: biely Kb1 Dc3 Vb6 Vd1 Se1 Sh1 Jb5 Jg2 Pb2 b3 b4 c5 d2 e3 f4 h4 (16 kameňov), čierny Ka8 Jg8 Pg4 (3 kamene) – mat prvým ťahom (žartovný problém).

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden najlepší riešiteľ získa knihu kuriozít A. Karpov – E. Gik: Šachmatnyj kalejdoskop (Moskva 1981). (ij)


Vzad <<  >> Vpred