Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 7. 10. 1993)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a. s.


Po č. 164 konkuruje v našom III. medzinárodnom skladateľskom turnaji dvojťažiek – Slovenský denník 1993–94 už druhou a opäť modernou skladbou. Okrem riešenia obsahuje tri tematické zvodnosti, pričom si všimnite okrem hrozieb aj zvodníky.Skladba č. 168

Efrén Petite, Španielsko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (10+10)Kontrolná notácia: biely Kc1 Dg5 Vf1 Vh3 Sa7 Sg6 Jd2 Je1 Pe3 f2 (10), čierny Ke2 Db6 Vf5 Vf8 Jg7 Pb4 b7 c2 c7 h5 (10) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 159 (Močalkin a Šaňšin) z 30. júla 1993. Zvodnosť 1.Dh2? hr. 2.Vg5 (A) mat, 1...f:e4 (a) 2.Vf3 mat, viazne na 1...d:e4! (b). Zvodnosť 1.Da1? (B) hr. 2.Vb5 (C) mat, 1...d:e4 (b) 2.Vb6 (D) mat, viazne na 1...f:e4! (a). Zvodnosť 1.Vg6? hr 2.Ve6 mat, 1...f:e4 (a), d:e4 (b) 2.Dh5, Vb5 (C) mat, viazne na 1...Jf6! Rieši 1.Vb6 (D) hr. 2.Ve6 mat, 1...f:e4 (a), d:e4 (b) 2.Vg5 (A), Da1 (B) mat. Názorná ukážka modernej dvojťažky (A. Kalita, Bratislava). Pri riešení tejto skladby na Majstrovstvách Slovenska 1993 som obsah vôbec nevnímal, až potom doma (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekná náväznosť fáz (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie skladby č. 160 (Mlynka) zo 6. augusta 1993. Zdanlivá hra 1...Dc3 (d2) 2.S:e5 mat. Zvodnosť 1.Jd8? hr. 2.Jc6 (A) mat a 2.Je6 (B) mat, viazne na 1...Dd5! Zvodnosť 1.Jf:g5? hr. 2.Je6 (B) mat a 2.Jf3 (C) mat, viazne na 1...Vh5! rieši 1.J:e5 hr. 2.V:d3 mat, 1...Dc3, Dd2, D:e5+, Je3+, S:c4 2.Jf3 (C), Jc6 (A), S:e5, D:e3, D:c4 mat. Obsahovo nabitá dvojťažka (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred