Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(22. 1. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a. s.


Gróf Ing. Giorgio Guidelli (14. 3. 1897 – 8. 1. 1924) zložil počas svojho krátkeho života vyše 190 hlavne strategických dvojťažiek. Tá dnešná je spomienkou na 70. výročie jeho predčasnej smrti. Patril k najúspešnejším členom medzinárodného združenia kompozičných šachistov (Good Companion Chess Problem Club). Klub bol založený v roku 1913 vo Philadelphii a združoval vyše 600 šachových skladateľov z celého sveta. Najúspešnejšími skladateľmi dvojťažiek v rokoch 1913–21 boli A. Ellerman (90 bodov), G. Guidelli (48), A. Fink (22) a Ch. Promislo (19). Klub zanikol v roku 1924. Výber jeho 908 dvojťažiek z rokov 1913–22 možno nájsť dnes už vo vzácnej knihe G. Hume – A. White: The Good Companion Two–Mover, Stroud 1922, str. 418.Skladba č. 183

Giorgio Guidelli, Taliansko

I. cena

Good Companion, 1915

Mat 2. ťahom (8+9)Kontrolná notácia: biely Kg1 De3 Va5 Vf4 Sc1 Sd1 Jd6 Ph5 (8), čierny Kg5 Db5 Vc8 Ve7 Se4 Jf7 Jh1 Pg3 h6 (9) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ získa šachovú knihu.

Riešenie skladby č. 177 (L. Kubbel, Krasnaja gazeta 1924) z 11. decembra 1993. 1.e7! Vd7 2.Ka6 V:e7! (po slabom 2...Sb6 3.d4+ Kb4 4.e8D! biely vyhrá) 3.d4+! Kb4 (3...Kd4(d6)? 4.Jf5+!) 4.Jd5+ c:d5 pat. Krátka, ale ostrá pointa (B. Moravčík, Banská Bystrica). Kombinačne pekná, aj keď na riešenie nie príliš náročná skladba (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 4 body.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 153–177) uverejníme v nasledujúcej rubrike.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž opäť dotovanú hodnotnými peňažnými cenami vypíšeme už o 3 týždne, t. j. 12. februára 1994. (ij)


Vzad <<  >> Vpred