Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(14. 5. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14


V č. 101 si okrem zdanlivých hier 1...d4 a 1...b5 všimnite ešte štyri zvodnosti so sólom bielej dámy.Skladba č. 101

Ivo Lebloch, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (8+5)Kontrolná notácia: biely Kd2 Da1 Vb8 Se2 Ja4 Pc5 d6 e6 (8), čierny Kc6 Pb6 c7 d5 d7 (5) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 93 (Bartolović) z 19. marca 1992. Po úvodníku 1.Sd6 hrozí 2.Dc8 mat a 2.De8 mat, 1...S:d6 2.Dc8 mat, 1...V:d6 2.De8 mat, 1...J7:d6 2.Ve7 mat, 1...J5:d6 2.Sd7 mat. Spomienka na klasiku (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Hra na jednom poli so škodlivým motívom otvárania silných figúr (M. Bednár, Kurima). Okrem Nowotného témy aj antiduál po štyroch vstupoch čierneho na pole d6, ale prezradenie témy bolo aj prezradením úvodníka kvôli jedinému poľu s Nowotného priesečníkom a jedinom adeptovi na úvodník (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Medzinárodný rozhodca FIDE, Ing. Bedrich Formánek vypracoval nasledujúci predbežný výsledok kategórie trojťažiek nášho I. medzinárodného skladateľského turnaja trojťažiek – Slovenský denník 1990–91: I. cena: I. Kiss, ČSFR, č. 62, II. cena: A. Lobusov, Rusko, č. 51, III. cena: A. Vasilenko, Ukrajina, č. 67, IV. cena: K. Mlynka, ČSFR, č. 34, Zvláštna cena: L. Packa, ČSFR, č. 35, 1. čestné uznanie: G. Gamza, Rusko, č. 27, 2. čestné uznanie: K. Mlynka, ČSFR, č. 47, 3. čestné uznanie: B. Borovik, Ukrajina, č. 69, 4. čestné uznanie: K. Sobek a I. Garaj, ČSFR, č. 69 a 6 pochvalných zmienok: (dokončenie v nasledujúcej rubrike). (ij)


Vzad <<  >> Vpred