Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 7. 5. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14


Kto pozorne sleduje našu Šachovú rubriku ŠACH–MAT–PAT, iste mu neuniklo, že od jej založenia už uplynuli dva roky (3. mája 1990). Dnešnou jubilejnou skladbou č. 100 vstupuje tak do tretieho ročníka. Jej autorom je medzinárodný majster FIDE, Ján Valuška zo Zvolena (nar. 21. 9. 1947) – v súčasnosti zo žijúcich československých skladateľov najúspešnejší autor v Albumoch FIDE (získal 26,5 boda). Mimoriadne úspechy získal v oblasti dvojťažiek s cyklickou zámenou matov. Výnimkou nie je ani dnešný jeho príspevok, v ktorom nájdete spracovanú v dvoch fázach Lačného hrozbovú tému.Skladba č. 100

Ján Valuška, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (9+8)Kontrolná notácia: biely Kd2 Dh1 Vd5 Vf3 Sb3 Sb8 Pc3 e2 f5 (9), čierny Ke4 Dh4 Ve6 Jc7 Jg5 Pa2 g3 h3 (8) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 92 (Paslack) z 11. marca 1992. Zvodnosť 1.Df2(g1)? hrozí 2.Se7 (A) mat, viazne na 1...V6d5! (a). Zvodnosť 1.Df8? hrozí 2.Se3 (B) mat, viazne na 1...V4d5! (b). Rieši 1.Dc1 hrozí 2.Da3 mat, 1...V4d5, V6d5, V:c4 2.Se3 (B), Se7 (A), Se3 mat. Čiperná skladba (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Spojenie strategickej témy s hrozbovou (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Trochu symetrická pozícia, ale obsah "sedí" (R. Meliš, Žilina). Zaujímavá skladba (V. Trangoš, Banská Bystrica). Schematická skladba s priamou batériou priväzovania čiernych veží (M. Bednár, Kurima). Napriek symetrii vydarená kombinácia logickej klasiky a formálnej modernistiky (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred