Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 2. 7. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14


V zaujímavom pôvodnom príspevku lotyšského autora žijúceho v Rige si všimnite tri zvodníky a ich hrozby. V riešení sa všetky zvodníky a ich hrozby objavia ako maty. Nezabudnite si tiež všimnúť, že zasielaciu lehotu počas prázdnin predlžujeme na 22 dní.Skladba č. 108

Paul Mičulis, Lotyšsko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (12+11)Kontrolná notácia: biely Kc2 Db8 Va6 Vd2 Sa2 Sg1 Jd7 Jg4 Pd3 e4 f3 f4 (12), čierny Kd4 Va7 Ve3 Sb6 Sf5 Jf2 Pc5 c6 d5 d6 e5 (11) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do 22 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 100 (Valuška) z 7. mája 1992. Zvodnosť 1.c4? hr. 2.Sc2 (A) mat, 1...Df4+, J:d5 2.Ve3 (B), Vf4 (C) mat, viazne na 1...a1J! (nejde 2.Db1? Jc2!, na čom sa prekvapujúco "potklo" viacero riešiteľov). Rieši 1.Df1 hr. 2.Ve3 (B) mat, 1...Df4+, J:d5 2.V:f4 (C), Sc2 (A) mat. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Hodnotná ukážka hrozbovej formy Lačného témy. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Rytmická hra so sólom bVf3. R. Meliš, Žilina: Veľmi sympatická kombinácia. M. Bednár, Kurima: Nová myšlienka v Lačného téme. B. Moravčík, Banská Bystrica: Hrozbový Lačný s využitím blokovania, resp. zmeny násobnosti krytia a dvojšachov. Zaujme tiež úspornosť spracovania. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Záujemcovia o opravené vydanie VI. albumu českých a slovenských šachových skladieb sa môžu prihlásiť na adrese: Ing. Bedrich Formánek, Zimná 2, 821 02 Bratislava. Jeden výtlačok stojí 30 Kčs. (ij)


Vzad <<  >> Vpred