Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(25. 9. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14.


Málokedy sa stane, že k nám zablúdi pôvodný príspevok aj spoza "veľkej mláky". Po č. 48 (J. M. Kapros, Argentína, SD 28. 3. 1991) je dnešná dvojťažka prvým originálom od severoamerického skladateľa v našej rubrike. Je v nej spracovaná klasická téma a preto ju aj z tohto hľadiska treba posudzovať.Skladba č. 116

David P. Lynn, USA

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (10+13)Kontrolná notácia: biely Kd8 Dg4 Vf5 Sc8 Sd4 Jf8 Jh6 Pb5 c4 d7 (10), čierny Kd6 Dh5 Vb8 Vf1 Sb2 Sh1 Ja6 Jg3 Pb4 c5 f7 g5 h4 (13) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 108 (Mičulis) z 2. júla 1992. Niektorí riešitelia sa domnievali, že skladba má ilegálne postavenie, lebo čierny pešiaci sa nemohli do svojho postavenia dostať bez brania bielych figúr, ktoré sú na šachovnici. Zabudli však na možnosť premeny bielych pešiakov na figúry, ktoré sa potom nechali vziať čiernymi pešiakmi. Zvodnosť 1.D:b6? (a) hrozí 2.Db2 (A) mat, 1...Vb7 2.Va4 mat, viazne na 1...Jd1! Zvodnosť 1.D:d6? (b) hrozí 2.D:e5 (B) mat, 1...Sc7, V:e4 2.D:c5, d:e4 mat, viazne na 1...J:g4! Zvodnosť 1.S:f2 (c) hrozí 2.S:e3 (C) mat, 1...e:f4 2.Dh8 mat, viazne na 1...S:g4! Rieši 1.J:c5 hrozí 2.Jb3 mat, 1...K:c5, S:c5, d:e4, d:c5, V:d3, J:d3 2.D:b6 (a), D:b2 (A), D:d6 (b), D:e5 (B), S:f2 (c), S:e3 (C) mat. M. Bednár, Kurima: Veľmi originálna a čisto spracovaná myšlienka. B. Moravčík, Banská Bystrica: Zámena funkcií taskového typu, kde niektoré konvencie musia ísť nabok, len či to uzná aj rozhodca? Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves: Rozprávková skladba. (ij)


Vzad <<  >> Vpred