Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 2. 10. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava, Cukrová č. 14.


Včera tomu bolo práve 50 rokov, čo sa v maďarskom Debrecíne narodil popredný slovenský šachový skladateľ a medzinárodný majster FIDE – Zoltán Labai. Od roku 1943 žije nepretržite v Milanovciach (Veľký Kýr). Celkove zložil vyše 350 skladieb rôzneho žánru, hlavne dvojťažiek, trojťažiek a samomatov. V Albumoch FIDE získal 14 bodov a je najlepším československým skladateľom trojťažiek novostrategickej školy. Ale aj dnešná jeho pôvodná dvojťažka pre našu rubriku patrí k jeho špičkovým prácam. Všimnite si v nej predovšetkým zdanlivé hry 1...Jb~ 2.Sf4 (A) mat a 1...e5 2.Se3 (B) mat. V tematickej zvodnosti a v riešení sa jeden z týchto matov objaví ako hrozba a po inej obrane aj ako mat. Zaujme aj celková trojfázová zámena dvoch matov typu Z–32–54.Skladba č. 117

Zoltán Labai, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (9+6)Kontrolná notácia: biely Ka5 Da7 Vd1 Sd2 Sf5 Pb5 c3 c5 e2 (9), čierny Kd5 Vd6 Jb6 Jf7 Pc4 e7 (6) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie skladby č. 109 (Rejtman) zo 7. augusta 1992. Zdanlivé hry 1...h:g5, K:g5 2.Vh7, Vf5 mat. Zvodnosť 1.Vf5? hrozí 2.g6 mat a 2.g:h6 mat, 1...Vd5, e6 2.Dh1, Jf6 mat, viazne na 1...h:g5! Rieši 1.g6 hrozí 2.Vf5 mat, 1...Vd5, e6 2.D:h6, g4 mat. Nejde 1.g:h6? Vd5! V. Trangoš, Banská Bystrica: Stará známa pravda: aj pešiak je silná figúra. R. Meliš, Žilina: Po prázdninách taká oddychová skladba. MUDr. A. Brídzik, Humenné: Okrem zámeny hier aj recipročná zámena prvého ťahu a hrozby. Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred