Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 2. 1. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava


Dnešná dvojťažka popredného poľského autora je súčasne aj prvým originálnym príspevkom nášho II. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek, ktorý je vypísaný nižšie.Skladba č. 83

Leopold Szwedowski, Poľsko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (11+12)Kontrolná notácia: biely Kh7 Da3 Ve7 Vf3 Se4 Sg5 Ja2 Jd7 Pc4 d3 g6 (11), čierny Kd4 Db1 Vc8 Se8 Je2 Jg4 Pb2 c5 e3 f2 f7 h3 (12) – mat 2. ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme zbierkou 123 vybraných šachových skladieb od V. Kosa (Brno 1991).


Slovenský denník 1992

Redakcia Slovenského denníka vypisuje na rok 1992 II. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek na ľubovoľnú tému. Rozhodcom turnaja je Ing. arch. Peter Gvozdják, ktorý udelí 4 ceny (500, 400, 300 a 200 Kčs), 4 čestné uznania a 4 pochvalné zmienky. Tento turnaj, ako aj dlhodobú riešiteľskú súťaž, ktorú vypíšeme koncom januára 1992, sponzoruje Stavoprojekt Bratislava.

Skladby vyhotovené na diagrame s presným riešením na tej istej strane ako diagram a adresou autora treba zasielať na horeuvedenú adresu najneskôr do 30. 11. 1992.

Každý autor dostane výstrižok svojej skladby, ako aj definitívny výsledok tohto turnaja, ktorý bude zverejnený koncom roka 1993. Prosíme vás už teraz o propagáciu tohto turnaja.

* Poradie riešiteľov na ostatných miestach. 66 b: MUDr. A. Brídzik, J. Janočko, J. Kolář, B. Moravčík a M. Svrček ml., 65 b: Ing. A. Ivančo, L. Matoňák a P. Slávik, 64 b: K. Henc, M. Hovančík, Ing. J. Karel, Fr. Vitek a J. Žatko, 63 b: J. Majerčák, 62 b: Ing. J. Lupták, A. a P. Timko a Z. Vicén, 61 b: P. Mojš a J. Nálepovič, 60 b: Ing. A. Baroška a P. Durst, 59 b: A. Derfényi, J. Linder, Ing. J. Modrák a J. Sloboda, 57 b: Ing. L. Krump a M. Ondruš, 56 b: J. Tomanička a M. Štubniak, 55 b: M. Jurkovský, 53 b: A. Kňazeová a J. Kopaňák (dokončenie v nasledujúcej rubrike). (ij)


Vzad <<  >> Vpred