Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 9. 1. 1992)


Všetky súťaže tejto rubriky sponzoruje Stavoprojekt Bratislava


V druhom príspevku do nášho II. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Slovenský denník 1992 vypísaného v minulej rubrike si okrem riešenia všimnite aj tri tematické zvodnosti a zámenu matu po obrane 1...D:e6 v každej fáze.Skladba č. 84

Alexandr N. Pankratiev, Kazachstan

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (9+11)Kontrolná notácia: biely Kc1 Dd2 Vf7 Sa3 Sd5 Jb5 Jf5 Pe4 e6 (9), čierny Ke5 Dc8 Vd8 Vg4 Sg2 Jf3 Pc2 d4 d6 f4 h5 (11) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme zbierkou 123 vybraných šachových skladieb od V. Kosa (Brno 1991).

Riešenie skladby č. 75 (Kisis) z 24. októbra 1991. Zvodnosť 1.Df7? hrozí 2.S:g6 (A) mat, 1...J6~ 2.V:e5 (B) mat, viazne na 1...J2h4! Zvodnosť 1.Dh7? hrozí 2.V:e5 (B) mat, 1...Se~ 2.V:f6 (C) mat, viazne na 1...V:e6! Rieši 1.Dd5 hrozí 2.V:f6 (C) mat, 1...V~ 2.S:g6 (A) mat (1...V:e6 2.D:e6 mat). M. Bednár, Kurima: Zaujímavé hrozby, ale riešenie nie je príliš pekné. B. Moravčík, Banská Bystrica: Viacero cyklov, okrem cyklického posunu hrozieb a variantových matov cyklicky priviazaných, brániacich a opúšťaných čiernych kameňov – pre autora typická jemná a úsporná konštrukcia azda len vyvrátenie druhej zvodnosti sa nevydarilo.

Odmenu za správne riešenie dostane Peter Mojš, Švermova 39, 040 01 Košice.

* Dokončenie výsledku z minulej rubriky: 51 b: E. Gajdoš, 49 b: P. Kolek, 48 b: J. Bakalár, 45 b: V. Boldižár, 43 b: V. Moravčík, 38 b: J. Svoboda, 36 b: E. Poruban, 31 b: Ľ. Domanický, 30 b: Ing. L. Brachtl, 25 b: M. Grodovský, 21 b: M. Červenka, atď.

* Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v našej nasledujúcej dlhodobej riešiteľskej súťaži, ktorú vypíšeme 30. januára 1992. (ij)


Vzad <<  >> Vpred