Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.10.1974)


Problém č. 695 – originál

Štefan Blunár, Zvolen

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh8 Da8 Va6 Vf4 Sc4 Sh2 Je4 Jf2 Pb4 b7 c2 d5 f3 (13), č. Kd4 Pc3 d6 (3).

Oprava problému č. 621 (Idunk) zo 7. decembra 1973: b. Kc7 Df7 Va5 Ve2 Se1 Sg8 Jc2 Pg3 g5 (9), č. Ke5 Dh2 Je4 Jg2 Pa6 b5 c6 d4 d7 g7 (10), mat 2. ťahom. Riešenie.

Oprava problému č. 631 (Jarolín) z 25. januára 1974: b. Kh8 Df2 Vg7 Sc7 Ja6 Jg6 Pe4 e5 (8), č. Ke6 Da3 Va5 Vf1 Sg8 Jd5 Pb5 d7 h7 (9), mat 2. ťahom. Riešenie.

Spoločným rysom dnešných troch dvojťažiek je viacfázová hra. Č. 695 obsahuje tri hlavné zvodnosti 1.Va3? 1.Dg8? 1.Sg1? a ešte navyše tri "menšie" 1.De8? 1.Kh7? 1.Dd8? oprava 621 dve 1.Sb4? 1.Sf2? a oprava č. 631 zdanlivé hry 1...Jd5~, b4, Vd1 2.Jf4, Jf8, Df5 mat a zvodnosť 1.Da2?. Boli by sme radi, keby riešitelia porovnali zvodnostné, resp. zdanlivé hry s tými, ktoré vychádzajú po úvodníku a vystihli, v čom spočíva rozdiel. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 685 (Labai) z 23. augusta: Zdanlivé hry 1...Jc6 2.Jg4+ Kd5 3.Dc4 mat, 1...S:e7 2.V:f5+ K:e6 3.Sf7 mat, 1.Dh4 hrozí 2.d4+ c:d4 3.D:d4 mat, 1...Jc6 2.Jc4+ Kd5 3.J:c7 mat, 1...Vd7 2.V:f5+ Ke6 3.Sf7 mat. Zámena druhého aj tretieho ťahu bieleho v prvom variante a prvého ťahu čierneho v druhom variante. Veľmi zaujímavý novostrategický námet.

Riešenie problému č. 686 (Fuchs) z 30. augusta: 1.Sc3 hrozí 2.Dd4 mat, 1...Kd6, Ke4, e5, Se5 2.Dd8, Df3, Dc6, D:e5 mat. Dobre konštruovaná dvojťažka s dvoma voľnými poľami.

Riešenie problému č. 687 (Durst) z 30. augusta: Zdanlivé hry 1...d:e5, Se4 2.D:d7, S:e4 mat, zvodnosť 1.Df8? hrozí 2.D:d6 mat, 1...d:e5, S:e5 2.Dc5, Da8 mat, ale 1...K:e5! riešenie 1.Dg4 hrozí 2.Dd4 mat, 1...d:e5, Se4, S:e5 2.Dd1, D:e4, Dc4 mat. Sympatická a na daný materiál obsažná trojfázová dvojťažka.

Knižné ceny za riešenia č. 685-687 vyhrávajú: Pavol Baška, Kmeťova 572 A/23, 017 01 Považská Bystrica, Jozef Hekele, Sídlisko ČSM Rybník, bl. 11/3, 917 00 Trnava, Ján Hostačný, Školská 193/11, 958 01 Partizánske, Ján Fiorovanti, Juh, bl. Antimón 2212, 058 01 Poprad, Mária Konská, 29. augusta 64, 934 01 Levice a Dušan Marčok, VÚ 6983/DC, PS 8B, 353 01 Mariánské Lázně.

* Ako správne uviedli niekoľkí riešitelia, pozícia b. Kc2 Pb2 (2), č. Kf6 Pa4 (2), ktorú sme spomenuli v rubrike z 30. augusta, môže biely vyhrať, ale len tým na prvý pohľad najmenej očakávaným spôsobom: 1.Kb1!!! a3 2.b3 Ke5 3.Ka2 Kd5 4.K:a3 Kc6 5.Ka4 atď. "Prirodzené" 1.Kc3? nevedie k výhre pre 1...a3! 2.b3 Ke5 a čierny kráľ dosiahne remízové opozične polia. Autorom tejto zaujímavej štúdie je známy český šachový teoretik František Dedrle (Deutsches Wochenschach, 1921).

* V predbežnom výbere 34 trojťažiek s modelovými matmi pre Album FIDE 1968-1970 je 15 skladieb od československých autorov: Šindelář 4, Kos 3, Ančin a Mikan po 2, Burda, Mašek, I. Miltner a Ralík po 1.


Vzad <<  >> Vpred