Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.12.1974)


Problém č. 707 – originál

Bedrich Formánek, Bratislava

Mat 2. ťahom


Problém č. 708 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: 707: biely Kd1 Df1 Vb1 Vh4 Sh8 Je4 Jf4 Pd5 d6 f3 (10 kameňov), čierny Kc4 Vd4 Se1 Pc5 c6 d2 d3 f2 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 708: b. Kh2 Da4 Vh5 Jc1 Jf7 Pf2 f3 g2 g4 (9), č. Kf4 Db1 Ve7 Sc2 Sc7 Jb3 Jd4 Pg7 (8), biely začne a dá mat tretím ťahom. Vo svojej vyše 20 rokov starej dvojťažke objavil autor č. 707 možnosť podstatného obohatenia obsahu pridaním štyroch hodnotných zvodnostných variantov po 1.Jc3? Trojťažka je zasa značne vylepšenou verziou problému č. 575. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 695 (Blunár): z 18. októbra: Tematickými obranami sú ťahy 1...K:c4, Ke3, Ke5 – v jednotlivých zvodnostiach a riešení po nich nasledujú rozličné maty, takže v úlohe je spracovaná viac ako trojfázová zámena troch matov v rozloženej forme. Zvodnosti s vyvráteniami: 1.Va3? Ke5!, 1.Dg8? Ke3!, 1.Sg1? K:c4!, 1.De8? Ke3!, 1.Kh7? K:c4!, 1.Dd8? K:c4!, riešenie 1.b8J tempo, 1...K:c4, Ke3, Ke5 2.J:d6, Da7, Jc6 mat. Zaujímavá úloha, ukazujúca na veľmi dobré konštrukčné schopnosti mladého autora.

Riešenie opravy problému č. 621 (Idunk): Zvodnosti 1.Sf2? Dg1!, 1.Sb4? Dh6!, riešenie 1.Ja3 hrozí 2.Jc4 mat, 1...Je3, c5 2.Df4, Dd5 mat (1...d3 2.Sc3 mat). Zvodnostné hry sú rovnaké, ale s cyklicky zamenenými obrannými motívmi (OM-32-23).

Riešenie opravy problému č. 631 (Jarolín): Zdanlivé hry 1...b4, Vd1, Jd5~ 2.Jf8, Df5, Jf4 mat, zvodnosť 1.Da2? hrozí 2.D:d5 mat, 1...b4, Vd1 2.Ve7, Jf4 mat (1...Dd6!), riešenie 1.Dc5 hrozí 2.D:d5 mat, 1...b4, Vd1, Jd5~ 2.Dd6, Jf8, Ve7 mat. "Kolotočová" zámena hier s pridanými variantmi.

Knižné ceny za riešenia 695, 621 a 631 vyhrávajú: Jozef Dunaj, 067 81 Belá nad Cirochou č. 102, Jozef Hekele, Sídlisko ČSM Rybník, blok 11/3, 917 00 Trnava a Miroslav Žak, Lánska 1099/32, 017 01 Považská Bystrica.


Vzad <<  >> Vpred