Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.11.1974)


Problém č. 705 – originál

Ivan Jarolín, Bratislava

Mat 2. ťahom
a) diagram b) č. Ke5 na c5


Problém č. 706 – originál

Ignác Motošický, Kotešová

Mat 3. ťahom
 Kontrolná notácia. 705: biely Ka3 Dh2 Vg6 Sb3 Sd8 Jf1 Jg7 Pa4 b2 b5 f3 g3 (12 kameňov), čierny Ke5 (Kc5) Vh5 Jc8 Jh3 Pa5 d3 d5 h4 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom (treba vyriešiť obe pozície – jednu s Ke5, druhú s Kc5). 706: b. Kd1 Va4 Vg4 Sb5 Sf6 Jb4 Jf4 Pa7 b2 b6 d3 e2 g2 (13), č. Kd4 Vg5 Vg8 Sh7 Je5 Pb7 d6 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Nie zložitý, ale zaujímavý a originálny námet má dvojníková dvojťažka s nezvyčajným premiestnením čierneho kráľa. Mnoho razy opravoval autor číslo 706 svoju trojťažku, kým dostala túto podobu – dúfajme, že hrozivé batérie sa uplatnia tentoraz len v intencii. Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 694 (Havran) z 11. októbra: Zdanlivé hry 1...Se5 2.Jh4, 1...Sh4 2.Je5 sa po úvodníku recipročne zamenia: 1.Kh2! tempo, 1...Se5 2.J:e5 g1D+ 3.V:g1 mat, 1...Sh4 2.J:h4 g1D+ 3.V:g1 mat a vzniknú ešte dve nové: 1...Sd4 2.S:d4, 1...Sg5 2.V:g5 atď. Mnohých zviedlo 1.Vg5? Se5! 2.Jh4 Sh2+!. Námet síce nie je nový, ale spracovaný veľmi sviežo.

Knižné ceny vyhrávajú: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 116, Jozef Halasi, 985 57 Holiša č. 133 a Rudolf Petr, Mičinská 24a, 974 01 Banská Bystrica.

* Šachová federácia ZSSR vypísala kompozičný turnaj na počesť prvého ruského šachového skladateľa A. D. Petrova (1794-1867). V každom zo 4 oddelení (dvojťažky – rozhodca V. Rudenko, trojťažky – J. Vladimirov, mnohoťažky – R. Kofman, štúdie – V. Koroľkov) je päť cien v hodnotách 200, 125, 100, 70 a 40 rubľov a ďalšie vyznamenania. Skladby v troch exemplároch (ale len na jednom meno a adresa autora) treba poslať najneskôr 31. decembra t. r. na adresu: 121019 Moskva G 19, Gogolevskij buľvár d. 14, Centraľnyj šachmatnyj klub SSSR, s poznámkou "Konkurs pamiati A. D. Petrova". Možno očakávať, že to bude kvantitatívne aj kvalitatívne najväčší turnaj v histórii kompozičného šachu.


Vzad <<  >> Vpred