Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.1.1975)


Problém č. 721 – originál

Ján Golha, Lúčnica

Mat 2. ťahom

a) diagram b) premiestniť Pf2 na b6Kontrolná notácia: biely Kg4 Dc2 Vc8 Sc5 Jd3 Jd7 Pb2 b4 f2 (b6) f4 h5 (11 kameňov), čierny Ke6 Pb5 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom v oboch pozíciách raz s Pf2, druhý raz s Pb6). Úloha obsahuje zvodnosť 1.Sf8? a v každom z dvojčiat iné riešenie, pritom v pozícii a) dosť nezvyčajné. Je to 16. problém do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 705 (Jarolín) z 29. novembra 1974: a) 1.Dd2 hrozí 2.De3 mat, 1...Jd6, d4 2.Sf6, Ve6 mat, ale v druhom variante duál 2.De1 mat, b) 1.Dd2 hrozí 2.Dc3 mat, 1...Jd6, d4 2.Je6, Vc6 mat a obdobne duál 2.Dc1 mat. Za každé z riešení bolo možné získať jeden bod a za každý duál taktiež – maximálne teda 4 body.

Riešenie problému č. 706 (Motošický) z 29. novembra 1974: Intencia 1.Sd7 hrozí 2.Jbd5+, 1...Kc5, Ke3, S:d3, d5 2.Je6+, Jh3, Jb:d3+, Jb:d5+, ale aj vedľajšie riešenie 1.Je6~ Ke3 2.Vf4 (max. 6 bodov). Oprava.

Riešenie problému č. 707 (Formánek) zo 6. decembra 1974: Zvodnosť 1.Jc3? tempo 1...V:d5, Ve4, V:f4, K:c3 2.Jf:d5, D:d3, V:f4, D:d3 mat ale 1...c:d5! bez matu, riešenie 1.J:d3 tempo 1...V:d5, Ve4, V:d3, K:d5, c:d5 2.J:d2, Jb4, Jc3, Jf4, Je5 mat. Zámena štyroch hier na päť a batériové maty s antiduálmi v riešení – to je hlavný obsah dvojťažky, na ktorú sme dostali zatiaľ najviac "pochvalných zmienok" riešiteľov.

Riešenie problému č. 708 (Labai) zo 6. decembra 1974: Zdanlivé hry 1...Se4 2.Je2+ J:e2 3.Vf5 mat, 1...Ve4 2.Vf5+ J:f5 3.Je2 mat, riešenie 1.Da8 hrozí 2.g3 mat, 1...Se4 2.Vf5+ J:f5 3.Je2 mat, 2...S:f5 3.g3 mat, 1...Ve4 2.Je2+ J:e2 3.Vf5 mat, 2...V:e2 3.g3 mat (1...Jc6 2.D:c6 atď.). V niektorých vedľajších variantoch sú nezávažné duály. Zaujímavý novostrategický námet, ktorého jediným nedostatkom je krátka hrozba.

Stav riešiteľskej súťaže. Po prvých deviatich problémoch (čo je viac ako tretina súťaže) je v čele 14 riešiteľov s plným počtom 27 bodov: Ackerman, Blunár, Hagara, Kokodič, Kočík, Koštial, Mikolaj, Pipta, Polaček, Svítek, Šikra, Širáň a Šachový krúžok FO SZM z Pedagogickej fakulty v Nitre. Celkove sa zúčastňuje viac ako 200 riešiteľov.

* Účastníkov našej skladateľskej súťaže pre začiatočníkov upozorňujeme, že jeden autor môže za jeden rok uverejniť najviac 3 dvojťažky a 3 iné problémy.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v utorok 28. januára o 18. hod v Kultúrno-vzdelávacom stredisku na Jadernej ulici (Ostredky).

* Koncom minulého roka sa uskutočnili v Prahe bleskové turnaje v "dvojkombináciách" šach-dáma, šach-go a dáma-go. Z Bratislavčanov sa najlepšie umiestnil Kostýrko – na 4. mieste v súťaži šach-go. Kto má záujem o pestovanie hry go, môže sa obrátiť na adresu J. Popovyč, EF SVŠT, Vazovova 1/b, 880 19 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred