Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.1.1975)


Problém č. 722 – originál

Ivan Jelenčík, Brezno

Mat 2. ťahom


Problém č. 723 – originál

Ján Jurčo, Važec

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 722: biely Ke2 Db7 Sc7 Sc8 Je4 Pa3 b3 d4 e3 f4 f7 (11 kameňov), čierny Kd5 Sc6 Jh7 Pb4 f5 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 723: b. Ka8 Vb7 Vh1 Sf8 Sh3 Je8 Jg7 Ph6 (8), č. Kg8 Sh5 Sh8 Pf7 g5 g6 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 709 (Andrejčík) z 13. decembra 1974: 1.Jf3 hrozí 2.Jf4 mat, 1...Jg2(J:f3), Jg6, Se5, Kg6 2.D:e8, g4, D:h6, Jf4 mat. Sympatická dvojťažka s voľným poľom – jediným nedostatkom je slabo využitý Je2.

Riešenie problému č. 710 (Ančin) z 13. decembra 1974: Zdanlivé hry 1...Jd3, V:c5+ 2.K:b5, K:c5 mat, riešenie a) 1.Df8 hrozí 2.Df4 mat, b) 1.Dh8 hrozí 2.De5 mat so zamenenými matmi 2.Df3, Je:c5, resp. 2.D:d4, Jd:c5 mat. Veľmi ucelene spracovaná trojfázová dvojťažka – je len otázka, či forma dvojčiat nebola zbytočná (napr. v a) je zvodnosť 1.Dh8? Jc4!). Za riešenie každej z pozícií bolo možné získať po 1 bode.

Riešenie problému č. 711 (Kollárik) z 20. decembra 1974: Zdanlivé hry 1...Dd3, e:d4, f4 2.D:c6, De6, Dg6 mat sa zamenia po úvodníku 1.Dh3 (s hrozbou 2.De3 mat) na D:d3, D:f5, Jc3 mat (navyše 1...D:e2 2.V:e2 mat). Podľa číselnej nomenklatúry ide o tému Z-23-36.

Riešenie problému č. 712 (Šťastný) z 20. decembra 1974: Po obranách 1...c5, d4 idú v zdanlivých hrách maty 2.Je5, Ja3, po zvodníku 1.Jc1? (tempo) 2.Dd3, Sb3 (1...Kc5!) a po úvodníku 1.Jcb4 (tempo) 2.D:d5, Dc5 mat. Čo je však najzaujímavejšie, riešiteľ Š. Blunár objavil ešte štvrtú fázu 1.Dd7? (tempo) s matmi 2.Db5, D:d4 (1...K:d3). Tento mimoriadne zriedkavý objav značne zvyšuje hodnotu úlohy – jeden Zvolenčan sa zaň môže poďakovať druhému!


Vzad <<  >> Vpred