Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.3.1975)


Problém č. 730Z. Labai

I. cena

L'Italia Scacchistica 1973

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ka8 Vc2 Sb1 Se5 Jf4 Jg5 Pb7 c6 d4 g6 h3 h4 (12 kameňov), čierny Kf5 Dd1 Vg7 Vh2 Sf8 Ja7 Jg8 Pb3 f2 f7 (10 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dosiaľ najväčší úspech v zahraničí dosiahol náš známy autor z novozámockého okresu na turnaji talianskeho mesačníka. Týmto problémom zakončujeme našu dlhodobú riešiteľskú súťaž. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava.

Riešenie problému č. 721 (Golha) z 24. januára: Zvodnosť 1.Sf8? tempo 1...K:d7, Kf7 2.Dc6, Db3 mat, ale 1...Kd5!, riešenie a) 1.De2 šach 1...K:d7, Kf7, Kd5 2.De8, De7, Jb6 mat, b) 1.Jf2 hrozí 2.Df5 mat a maty 2.Df5, Dg6, De4 mat, ale v poslednom variante duál 2.Db3 mat. Za objavenie tejto nekorektnosti bolo možné získať 1 bod navyše. Oprava.

Riešenie problému č. 722 (Jelenčík) z 31. januára: 1.f8J tempo 1...S:b7, f:e4, K:e4, b:a3, Jh7~ 2.S:b7, Se6, D:c6, Jc3, Jf6 mat. Ako uviedli viacerí riešitelia, úloha má ešte dve zaujímavé nezamýšľané zvodnosti 1.Da6? Sd7! a 1.Db6? Sd7! so zamenenými matmi po 1...S~, f:e4.

Riešenie problému č. 723 (Jurčo) z 31. januára: 1.Se6 hrozí 2.Jf6+ K:f8 3.V:f7 mat, 1...Kh7, f:e6, Sf3, S:g7, K:f8 2.Jf6+, Jf6+, S:f7+, S:g7, V:f7+ atď. Obsažná trojťažka, škoda len toho nápadného úvodníka.

* Stav riešiteľskej súťaže. Duál v č. 721 objavilo 19 riešiteľov, z toho však len piati z tých, ktorí mali po č. 708 plný počet bodov. Na čele so 48 bodmi (100 percent) po 18. probléme (č. 723) sú takto E. Ackerman, L. Kočík, V. Pipta, L. Polaček a B. Šikra.

* V našom "seriáli" o I. svetovej súťaži v kompozičnom šachu pokračujeme správou o úspechu ČSSR v pomocných matoch. V oddelení E1 (trojťahové) sa umiestnil V. Pachman na 2. mieste (29 bodov) a K. Mlynka na deviatom (22), poradie štátov je USA 53, ČSSR 51, Holandsko 36. V dvojťahových pomocných matoch (E2) je na 18. mieste K. Mlynka (13) a na 21. J. Papoušek (10), družstvá Grécko 35, Švédsko 33, Juhoslávia 30. Celkove v pomocných matoch má USA 78 bodov, ČSSR 74, Švédsko 67. Po ôsmych oddeleniach je poradie na čele ZSSR 306, Holandsko 233, ČSSR 227, Švédsko 225, Francúzsko 223.

* V súťaži začínajúcich šachových skladateľov, ktorú vypísal minulého roku kutnohorský časopis Úder, získal I. cenu Juraj Šťastný zo Zvolena a 3. pochvalnú zmienku Ladislav Salai jr. z Martina (podľa predbežného výsledku).

* Piaty ročník medzinárodného handicapového turnaja v go, ktorý sa uskutočnil nedávno v Prahe za účasti 54 goistov z Anglicka, Juhoslávie, NDR, NSR, Poľska, a Československa sa skončil nečakaným skvelým úspechom reprezentantov zo Slovenska. Zvíťazil I. Oravec, tretí bol P. Kostýrko, jedenásty M. Kolesár a šestnásty J. Popovyč.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v utorok 11. marca o 18. hod. v Kultúrno-vzdelávacom stredisku na Jadernej ulici (Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred