Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.2.1975)


Problém č. 728 – originál

Pavol Červenka, Šenkvice

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 729 – originál

Ľubomír Kudláč, Dolný Kubín

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia 728: biely Kd6 Vc7 Se2 Jc1 Jc4 Pb5 c2 d2 f2 f3 f5 (11 kameňov), čierny Kd4 Sd3 Ja1 Ja4 (4 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. 729: b. Kg4 Db5 Vd2 Pa5 c2 d6 f2 f4 g2 (9), č. Ke4 Ve8 Sa7 Se2 Jf8 Pb6 d4 d7 f3 g6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Keďže problém č. 726 nemal byť uverejnený ako prvotina (autor získal medzičasom vyznamenanie na turnaji začiatočníkov kutnohorského Úderu), sú dnešné dve prvotiny v poradí 63. a 64. Obaja autori sú veľmi mladí (prvý mal 16. narodeniny práve včera a druhý ich bude mať koncom tohto roku) a stanú sa iste dobrou posilou mimoriadne sa rozrastajúceho kompozičného šachu na Slovensku. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Dlhodobú riešiteľskú súťaž zakončíme posledným problémom v nasledujúcej rubrike.

Riešenie problému č. 720 (Blunár) zo 17. januára: Zvodnosti 1.J8f7? a 1.J6f7? (resp. aj na b7) viaznu na 1...Kc6! a 1...Jc6!, riešenie 1.De7 tempo s inými matmi po obranách jazdcom. Nie zložitá, ale sympatická trojfázová dvojťažka.

* V oddelení mnohoťažiek C1 Svetovej súťaže kompozičného šachu sa umiestnil M. Šindelář na 7. mieste (24 bodov) a V. Pachman na 11. (20) – v družstvách je poradie ZSSR 51, NSR 49, Holandsko 47. V oddelení C2 zatiaľ nemáme skladbu a poradie štátov je ZSSR 48, Francúzsko 45, NDR 38. Celkove po prvých 6 oddeleniach vedie ZSSR s 256 bodmi pred Holandskom 194, Francúzskom 169, Dánskom 161, Švédskom 158 a ČSSR 153.

* OV ČSZTV v Komárne usporiada pri príležitosti 30. výročia oslobodenia Československa Sovietskou armádou a v rámci 5. československej spartakiády šachový festival. K tejto zaujímavej akcii, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. až 25. mája t. r., sa v našej rubrike ešte vrátime.


Vzad <<  >> Vpred